Κατηγορία:

numbers in Catalan

Εγγραφείτε στις προφορές στα numbers in Catalan

 • un εκφώνηση
  un [fr]
 • tres εκφώνηση
  tres [es]
 • quinze εκφώνηση
  quinze [fr]
 • quatre εκφώνηση
  quatre [fr]
 • cent εκφώνηση
  cent [fr]
 • onze εκφώνηση
  onze [fr]
 • mil εκφώνηση
  mil [es]
 • set εκφώνηση
  set [en]
 • Quart εκφώνηση
  Quart [fr]
 • nou εκφώνηση
  nou [ca]
 • catorze εκφώνηση
  catorze [pt]
 • setanta εκφώνηση
  setanta [ga]
 • trenta εκφώνηση
  trenta [it]
 • primer εκφώνηση
  primer [es]
 • prim εκφώνηση
  prim [en]
 • quaranta εκφώνηση
  quaranta [ia]
 • cinquanta εκφώνηση
  cinquanta [ca]
 • dues εκφώνηση
  dues [en]
 • vint εκφώνηση
  vint [ca]
 • tercer εκφώνηση
  tercer [es]
 • dos mil εκφώνηση
  dos mil [es]
 • miliard εκφώνηση
  miliard [oc]
 • deu εκφώνηση
  deu [ca]
 • dotze εκφώνηση
  dotze [oc]
 • cinc εκφώνηση
  cinc [oc]
 • sext εκφώνηση
  sext [en]
 • setze εκφώνηση
  setze [ca]
 • segon εκφώνηση
  segon [ca]
 • vuit εκφώνηση
  vuit [ca]
 • quinzè εκφώνηση
  quinzè [ca]
 • quint εκφώνηση
  quint [en]
 • tretze εκφώνηση
  tretze [ca]
 • trenta-dos εκφώνηση
  trenta-dos [ca]
 • seixanta εκφώνηση
  seixanta [ca]
 • divuit εκφώνηση
  divuit [ca]
 • disset εκφώνηση
  disset [ca]
 • quaranta-tres εκφώνηση
  quaranta-tres [ca]
 • vuit-cents εκφώνηση
  vuit-cents [ca]
 • trenta-quatre εκφώνηση
  trenta-quatre [ca]
 • quaranta-quatre εκφώνηση
  quaranta-quatre [ca]
 • cinquanta-dos εκφώνηση
  cinquanta-dos [ca]
 • vuitè εκφώνηση
  vuitè [ca]
 • vuitanta-nou εκφώνηση
  vuitanta-nou [ca]
 • quaranta-set εκφώνηση
  quaranta-set [ca]
 • vint-i-unè εκφώνηση
  vint-i-unè [ca]
 • onzè εκφώνηση
  onzè [ca]
 • divuitè εκφώνηση
  divuitè [ca]
 • dos-cents εκφώνηση
  dos-cents [ca]
 • setè εκφώνηση
  setè [ca]
 • deu mil εκφώνηση
  deu mil [ca]
 • quaranta-cinc εκφώνηση
  quaranta-cinc [ca]
 • cent mil εκφώνηση
  cent mil [ca]
 • quatre-cents εκφώνηση
  quatre-cents [ca]
 • dissetè εκφώνηση
  dissetè [ca]
 • dècim εκφώνηση
  dècim [ca]
 • dinovè εκφώνηση
  dinovè [ca]
 • cinc-cents εκφώνηση
  cinc-cents [ca]
 • nou-cents εκφώνηση
  nou-cents [ca]
 • quaranta-sis εκφώνηση
  quaranta-sis [ca]
 • trenta-tres εκφώνηση
  trenta-tres [ca]
 • tretzè εκφώνηση
  tretzè [ca]
 • catorzè εκφώνηση
  catorzè [ca]
 • vuitanta-tres εκφώνηση
  vuitanta-tres [ca]
 • vuitanta εκφώνηση
  vuitanta [ca]
 • vuitanta-dos εκφώνηση
  vuitanta-dos [ca]
 • vint-i-dos εκφώνηση
  vint-i-dos [ca]
 • trenta-vuit εκφώνηση
  trenta-vuit [ca]
 • vintè εκφώνηση
  vintè [ca]
 • centèsim εκφώνηση
  centèsim [ca]
 • vint-i-sis εκφώνηση
  vint-i-sis [ca]
 • noranta-tres εκφώνηση
  noranta-tres [ca]
 • cinquantè εκφώνηση
  cinquantè [ca]
 • vuitantè εκφώνηση
  vuitantè [ca]
 • cinquè εκφώνηση
  cinquè [ca]
 • trenta-nou εκφώνηση
  trenta-nou [ca]
 • octau εκφώνηση
  octau [ca]
 • novè εκφώνηση
  novè [ca]
 • quaranta-dos εκφώνηση
  quaranta-dos [ca]
 • setanta-dos εκφώνηση
  setanta-dos [ca]
 • noranta εκφώνηση
  noranta [ca]
 • desè εκφώνηση
  desè [ca]
 • un milió εκφώνηση
  un milió [ca]
 • tres-cents εκφώνηση
  tres-cents [ca]
 • dotzè εκφώνηση
  dotzè [ca]
 • sis-cents εκφώνηση
  sis-cents [ca]
 • dinou εκφώνηση
  dinou [ca]
 • seixanta-dos εκφώνηση
  seixanta-dos [ca]
 • vint-i-un εκφώνηση
  vint-i-un [ca]
 • cinquanta-tres εκφώνηση
  cinquanta-tres [ca]
 • noranta-dos εκφώνηση
  noranta-dos [ca]
 • tres mil εκφώνηση
  tres mil [es]
 • seixanta-tres εκφώνηση
  seixanta-tres [ca]
 • setzè εκφώνηση
  setzè [ca]
 • dues-centes εκφώνηση
  dues-centes [ca]
 • sisè εκφώνηση
  sisè [ca]
 • trenta-cinc εκφώνηση
  trenta-cinc [ca]
 • setanta-tres εκφώνηση
  setanta-tres [ca]
 • centè εκφώνηση
  centè [ca]
 • trenta-sis εκφώνηση
  trenta-sis [ca]
 • mil·lèsim εκφώνηση
  mil·lèsim [ca]