Κατηγορία:

numbers in Catalan

Εγγραφείτε στις προφορές στα numbers in Catalan

 • un εκφώνηση un [fr]
 • tres εκφώνηση tres [es]
 • quinze εκφώνηση quinze [fr]
 • quatre εκφώνηση quatre [fr]
 • cent εκφώνηση cent [fr]
 • mil εκφώνηση mil [es]
 • onze εκφώνηση onze [fr]
 • set εκφώνηση set [en]
 • Quart εκφώνηση Quart [fr]
 • nou εκφώνηση nou [ca]
 • catorze εκφώνηση catorze [pt]
 • setanta εκφώνηση setanta [ga]
 • trenta εκφώνηση trenta [it]
 • primer εκφώνηση primer [es]
 • prim εκφώνηση prim [en]
 • quaranta εκφώνηση quaranta [ia]
 • cinquanta εκφώνηση cinquanta [ca]
 • dues εκφώνηση dues [en]
 • vint εκφώνηση vint [ca]
 • tercer εκφώνηση tercer [es]
 • dos mil εκφώνηση dos mil [es]
 • miliard εκφώνηση miliard [oc]
 • deu εκφώνηση deu [ca]
 • dotze εκφώνηση dotze [oc]
 • cinc εκφώνηση cinc [oc]
 • sext εκφώνηση sext [en]
 • setze εκφώνηση setze [ca]
 • segon εκφώνηση segon [ca]
 • vuit εκφώνηση vuit [ca]
 • quinzè εκφώνηση quinzè [ca]
 • quint εκφώνηση quint [en]
 • tretze εκφώνηση tretze [ca]
 • trenta-dos εκφώνηση trenta-dos [ca]
 • divuit εκφώνηση divuit [ca]
 • disset εκφώνηση disset [ca]
 • quaranta-tres εκφώνηση quaranta-tres [ca]
 • seixanta εκφώνηση seixanta [ca]
 • vuit-cents εκφώνηση vuit-cents [ca]
 • trenta-quatre εκφώνηση trenta-quatre [ca]
 • quaranta-quatre εκφώνηση quaranta-quatre [ca]
 • cinquanta-dos εκφώνηση cinquanta-dos [ca]
 • vuitè εκφώνηση vuitè [ca]
 • vuitanta-nou εκφώνηση vuitanta-nou [ca]
 • quaranta-set εκφώνηση quaranta-set [ca]
 • vint-i-unè εκφώνηση vint-i-unè [ca]
 • onzè εκφώνηση onzè [ca]
 • divuitè εκφώνηση divuitè [ca]
 • setè εκφώνηση setè [ca]
 • dos-cents εκφώνηση dos-cents [ca]
 • deu mil εκφώνηση deu mil [ca]
 • quaranta-cinc εκφώνηση quaranta-cinc [ca]
 • cent mil εκφώνηση cent mil [ca]
 • quatre-cents εκφώνηση quatre-cents [ca]
 • dissetè εκφώνηση dissetè [ca]
 • dècim εκφώνηση dècim [ca]
 • dinovè εκφώνηση dinovè [ca]
 • cinc-cents εκφώνηση cinc-cents [ca]
 • nou-cents εκφώνηση nou-cents [ca]
 • quaranta-sis εκφώνηση quaranta-sis [ca]
 • trenta-tres εκφώνηση trenta-tres [ca]
 • tretzè εκφώνηση tretzè [ca]
 • catorzè εκφώνηση catorzè [ca]
 • vuitanta-tres εκφώνηση vuitanta-tres [ca]
 • vuitanta εκφώνηση vuitanta [ca]
 • vuitanta-dos εκφώνηση vuitanta-dos [ca]
 • vint-i-dos εκφώνηση vint-i-dos [ca]
 • trenta-vuit εκφώνηση trenta-vuit [ca]
 • vintè εκφώνηση vintè [ca]
 • centèsim εκφώνηση centèsim [ca]
 • vint-i-sis εκφώνηση vint-i-sis [ca]
 • noranta-tres εκφώνηση noranta-tres [ca]
 • cinquantè εκφώνηση cinquantè [ca]
 • vuitantè εκφώνηση vuitantè [ca]
 • cinquè εκφώνηση cinquè [ca]
 • trenta-nou εκφώνηση trenta-nou [ca]
 • octau εκφώνηση octau [ca]
 • novè εκφώνηση novè [ca]
 • setanta-dos εκφώνηση setanta-dos [ca]
 • quaranta-dos εκφώνηση quaranta-dos [ca]
 • noranta εκφώνηση noranta [ca]
 • desè εκφώνηση desè [ca]
 • un milió εκφώνηση un milió [ca]
 • tres-cents εκφώνηση tres-cents [ca]
 • dotzè εκφώνηση dotzè [ca]
 • sis-cents εκφώνηση sis-cents [ca]
 • dinou εκφώνηση dinou [ca]
 • seixanta-dos εκφώνηση seixanta-dos [ca]
 • vint-i-un εκφώνηση vint-i-un [ca]
 • cinquanta-tres εκφώνηση cinquanta-tres [ca]
 • noranta-dos εκφώνηση noranta-dos [ca]
 • tres mil εκφώνηση tres mil [es]
 • seixanta-tres εκφώνηση seixanta-tres [ca]
 • setzè εκφώνηση setzè [ca]
 • dues-centes εκφώνηση dues-centes [ca]
 • sisè εκφώνηση sisè [ca]
 • trenta-cinc εκφώνηση trenta-cinc [ca]
 • setanta-tres εκφώνηση setanta-tres [ca]
 • centè εκφώνηση centè [ca]
 • trenta-sis εκφώνηση trenta-sis [ca]
 • mil·lèsim εκφώνηση mil·lèsim [ca]