Κατηγορία:

Our Father

Εγγραφείτε στις προφορές στα Our Father

 • nga εκφώνηση
  nga [ilo]
 • kuma εκφώνηση
  kuma [ilo]
 • langit εκφώνηση
  langit [ilo]
 • pakawanennakami εκφώνηση
  pakawanennakami [ilo]
 • Sadi εκφώνηση
  Sadi [ilo]
 • kasta εκφώνηση
  kasta [sv]
 • Umay εκφώνηση
  Umay [ilo]
 • pagariam εκφώνηση
  pagariam [ilo]
 • Madaydayaw εκφώνηση
  Madaydayaw [ilo]
 • Amami εκφώνηση
  Amami [ilo]
 • iyeg εκφώνηση
  iyeg [ilo]
 • pagayatam εκφώνηση
  pagayatam [ilo]
 • panamakawanmi εκφώνηση
  panamakawanmi [ilo]
 • ditoy εκφώνηση
  ditoy [ilo]
 • taraonmi εκφώνηση
  taraonmi [ilo]
 • inaldaw εκφώνηση
  inaldaw [ilo]
 • dinakam εκφώνηση
  dinakam [ilo]
 • Naganmo εκφώνηση
  Naganmo [ilo]
 • iti εκφώνηση
  iti [ilo]
 • kadakam εκφώνηση
  kadakam [ilo]
 • addaka εκφώνηση
  addaka [ilo]
 • dakes εκφώνηση
  dakes [ilo]
 • nôhtâwînân εκφώνηση
  nôhtâwînân [cr]
 • pannakasulisog εκφώνηση
  pannakasulisog [ilo]
 • Maaramid εκφώνηση
  Maaramid [ilo]
 • ut-utangmi εκφώνηση
  ut-utangmi [ilo]
 • isalakannakami εκφώνηση
  isalakannakami [ilo]
 • kadagiti εκφώνηση
  kadagiti [ilo]
 • nakautang εκφώνηση
  nakautang [ilo]
 • Itedmo εκφώνηση
  Itedmo [ilo]
 • kadakami εκφώνηση
  kadakami [ilo]