Κατηγορία:

Oxford 3000

Εγγραφείτε στις προφορές στα Oxford 3000

 • always εκφώνηση always [en]
 • ancient εκφώνηση ancient [en]
 • culture εκφώνηση culture [en]
 • birthday εκφώνηση birthday [en]
 • carrot εκφώνηση carrot [en]
 • important εκφώνηση important [en]
 • could εκφώνηση could [en]
 • come εκφώνηση come [en]
 • airport εκφώνηση airport [en]
 • accident εκφώνηση accident [en]
 • matter εκφώνηση matter [en]
 • beach εκφώνηση beach [en]
 • ball εκφώνηση ball [en]
 • hospital εκφώνηση hospital [en]
 • cough εκφώνηση cough [en]
 • circle εκφώνηση circle [en]
 • Candy εκφώνηση Candy [en]
 • leg εκφώνηση leg [en]
 • ear εκφώνηση ear [en]
 • interview εκφώνηση interview [en]
 • artificial εκφώνηση artificial [en]
 • later εκφώνηση later [en]
 • July εκφώνηση July [en]
 • anxiety εκφώνηση anxiety [en]
 • June εκφώνηση June [en]
 • artist εκφώνηση artist [en]
 • head εκφώνηση head [en]
 • material εκφώνηση material [en]
 • measure εκφώνηση measure [en]
 • lake εκφώνηση lake [en]
 • four εκφώνηση four [en]
 • bitter εκφώνηση bitter [en]
 • garbage εκφώνηση garbage [en]
 • eye εκφώνηση eye [en]
 • look εκφώνηση look [en]
 • keyboard εκφώνηση keyboard [en]
 • challenge εκφώνηση challenge [en]
 • development εκφώνηση development [en]
 • geography εκφώνηση geography [en]
 • absolutely εκφώνηση absolutely [en]
 • favourite εκφώνηση favourite [en]
 • accept εκφώνηση accept [en]
 • free εκφώνηση free [en]
 • director εκφώνηση director [en]
 • fun εκφώνηση fun [en]
 • goodbye εκφώνηση goodbye [en]
 • clever εκφώνηση clever [en]
 • ambulance εκφώνηση ambulance [en]
 • global εκφώνηση global [en]
 • accent εκφώνηση accent [en]
 • certain εκφώνηση certain [en]
 • different εκφώνηση different [en]
 • hundred εκφώνηση hundred [en]
 • interpret εκφώνηση interpret [en]
 • fruit εκφώνηση fruit [en]
 • behind εκφώνηση behind [en]
 • evening εκφώνηση evening [en]
 • health εκφώνηση health [en]
 • disaster εκφώνηση disaster [en]
 • great εκφώνηση great [en]
 • guide εκφώνηση guide [en]
 • cupboard εκφώνηση cupboard [en]
 • extraordinary εκφώνηση extraordinary [en]
 • food εκφώνηση food [en]
 • direct εκφώνηση direct [en]
 • history εκφώνηση history [en]
 • eight εκφώνηση eight [en]
 • joke εκφώνηση joke [en]
 • fan εκφώνηση fan [en]
 • drink εκφώνηση drink [en]
 • example εκφώνηση example [en]
 • between εκφώνηση between [en]
 • another εκφώνηση another [en]
 • arm εκφώνηση arm [de]
 • cheese εκφώνηση cheese [en]
 • child εκφώνηση child [en]
 • down εκφώνηση down [en]
 • education εκφώνηση education [en]
 • hurt εκφώνηση hurt [en]
 • kitchen εκφώνηση kitchen [en]
 • everything εκφώνηση everything [en]
 • currently εκφώνηση currently [en]
 • March εκφώνηση March [en]
 • die εκφώνηση die [en]
 • across εκφώνηση across [en]
 • awful εκφώνηση awful [en]
 • big εκφώνηση big [en]
 • guess εκφώνηση guess [en]
 • earn εκφώνηση earn [en]
 • called εκφώνηση called [en]
 • government εκφώνηση government [en]
 • front εκφώνηση front [en]
 • kind εκφώνηση kind [en]
 • doctor εκφώνηση doctor [en]
 • judge εκφώνηση judge [en]
 • barrier εκφώνηση barrier [en]
 • baby εκφώνηση baby [en]
 • get εκφώνηση get [en]
 • curtain εκφώνηση curtain [en]
 • journalist εκφώνηση journalist [en]