Κατηγορία:

Oxford 3000

Εγγραφείτε στις προφορές στα Oxford 3000

 • always εκφώνηση
  always [en]
 • ancient εκφώνηση
  ancient [en]
 • culture εκφώνηση
  culture [en]
 • birthday εκφώνηση
  birthday [en]
 • important εκφώνηση
  important [en]
 • carrot εκφώνηση
  carrot [en]
 • could εκφώνηση
  could [en]
 • come εκφώνηση
  come [en]
 • airport εκφώνηση
  airport [en]
 • matter εκφώνηση
  matter [en]
 • accident εκφώνηση
  accident [en]
 • beach εκφώνηση
  beach [en]
 • ball εκφώνηση
  ball [en]
 • hospital εκφώνηση
  hospital [en]
 • circle εκφώνηση
  circle [en]
 • cough εκφώνηση
  cough [en]
 • ear εκφώνηση
  ear [en]
 • Candy εκφώνηση
  Candy [en]
 • leg εκφώνηση
  leg [en]
 • anxiety εκφώνηση
  anxiety [en]
 • interview εκφώνηση
  interview [en]
 • later εκφώνηση
  later [en]
 • June εκφώνηση
  June [en]
 • July εκφώνηση
  July [en]
 • artificial εκφώνηση
  artificial [en]
 • head εκφώνηση
  head [en]
 • artist εκφώνηση
  artist [en]
 • measure εκφώνηση
  measure [en]
 • material εκφώνηση
  material [en]
 • lake εκφώνηση
  lake [en]
 • four εκφώνηση
  four [en]
 • look εκφώνηση
  look [en]
 • eye εκφώνηση
  eye [en]
 • bitter εκφώνηση
  bitter [en]
 • garbage εκφώνηση
  garbage [en]
 • development εκφώνηση
  development [en]
 • accept εκφώνηση
  accept [en]
 • favourite εκφώνηση
  favourite [en]
 • challenge εκφώνηση
  challenge [en]
 • absolutely εκφώνηση
  absolutely [en]
 • keyboard εκφώνηση
  keyboard [en]
 • geography εκφώνηση
  geography [en]
 • director εκφώνηση
  director [en]
 • certain εκφώνηση
  certain [en]
 • free εκφώνηση
  free [en]
 • ambulance εκφώνηση
  ambulance [en]
 • clever εκφώνηση
  clever [en]
 • fun εκφώνηση
  fun [en]
 • goodbye εκφώνηση
  goodbye [en]
 • accent εκφώνηση
  accent [en]
 • different εκφώνηση
  different [en]
 • global εκφώνηση
  global [en]
 • fruit εκφώνηση
  fruit [en]
 • hundred εκφώνηση
  hundred [en]
 • behind εκφώνηση
  behind [en]
 • health εκφώνηση
  health [en]
 • interpret εκφώνηση
  interpret [en]
 • great εκφώνηση
  great [en]
 • evening εκφώνηση
  evening [en]
 • cupboard εκφώνηση
  cupboard [en]
 • extraordinary εκφώνηση
  extraordinary [en]
 • direct εκφώνηση
  direct [en]
 • history εκφώνηση
  history [en]
 • disaster εκφώνηση
  disaster [en]
 • guide εκφώνηση
  guide [en]
 • child εκφώνηση
  child [en]
 • food εκφώνηση
  food [en]
 • eight εκφώνηση
  eight [en]
 • another εκφώνηση
  another [en]
 • fan εκφώνηση
  fan [en]
 • arm εκφώνηση
  arm [de]
 • education εκφώνηση
  education [en]
 • drink εκφώνηση
  drink [en]
 • between εκφώνηση
  between [en]
 • example εκφώνηση
  example [en]
 • down εκφώνηση
  down [en]
 • hurt εκφώνηση
  hurt [en]
 • joke εκφώνηση
  joke [en]
 • currently εκφώνηση
  currently [en]
 • cheese εκφώνηση
  cheese [en]
 • everything εκφώνηση
  everything [en]
 • kitchen εκφώνηση
  kitchen [en]
 • guess εκφώνηση
  guess [en]
 • die εκφώνηση
  die [en]
 • March εκφώνηση
  March [en]
 • awful εκφώνηση
  awful [en]
 • called εκφώνηση
  called [en]
 • across εκφώνηση
  across [en]
 • big εκφώνηση
  big [en]
 • doctor εκφώνηση
  doctor [en]
 • curtain εκφώνηση
  curtain [en]
 • kind εκφώνηση
  kind [en]
 • judge εκφώνηση
  judge [en]
 • government εκφώνηση
  government [en]
 • earn εκφώνηση
  earn [en]
 • colour εκφώνηση
  colour [en]
 • get εκφώνηση
  get [en]
 • front εκφώνηση
  front [en]
 • baby εκφώνηση
  baby [en]
 • journalist εκφώνηση
  journalist [en]