Κατηγορία:

Oxford 3000

Εγγραφείτε στις προφορές στα Oxford 3000

 • foreign εκφώνηση foreign [en]
 • happy εκφώνηση happy [en]
 • during εκφώνηση during [en]
 • light εκφώνηση light [en]
 • egg εκφώνηση egg [en]
 • main εκφώνηση main [en]
 • help εκφώνηση help [en]
 • cinema εκφώνηση cinema [en]
 • dinner εκφώνηση dinner [en]
 • future εκφώνηση future [en]
 • dollar εκφώνηση dollar [en]
 • letter εκφώνηση letter [en]
 • major εκφώνηση major [en]
 • eleven εκφώνηση eleven [en]
 • mark εκφώνηση mark [en]
 • cup εκφώνηση cup [en]
 • lovely εκφώνηση lovely [en]
 • lemon εκφώνηση lemon [en]
 • error εκφώνηση error [en]
 • dream εκφώνηση dream [en]
 • enjoy εκφώνηση enjoy [en]
 • block εκφώνηση block [en]
 • face εκφώνηση face [en]
 • five εκφώνηση five [en]
 • find εκφώνηση find [en]
 • him εκφώνηση him [en]
 • hammer εκφώνηση hammer [en]
 • bird εκφώνηση bird [en]
 • biscuit εκφώνηση biscuit [en]
 • crush εκφώνηση crush [en]
 • door εκφώνηση door [en]
 • funny εκφώνηση funny [en]
 • green εκφώνηση green [en]
 • current εκφώνηση current [en]
 • ancient εκφώνηση ancient [en]
 • headache εκφώνηση headache [en]
 • magic εκφώνηση magic [en]
 • come εκφώνηση come [en]
 • Candy εκφώνηση Candy [en]
 • always εκφώνηση always [en]
 • accident εκφώνηση accident [en]
 • culture εκφώνηση culture [en]
 • cake εκφώνηση cake [en]
 • artificial εκφώνηση artificial [en]
 • carrot εκφώνηση carrot [en]
 • leg εκφώνηση leg [en]
 • ball εκφώνηση ball [en]
 • birthday εκφώνηση birthday [en]
 • matter εκφώνηση matter [en]
 • beach εκφώνηση beach [en]
 • law εκφώνηση law [en]
 • keyboard εκφώνηση keyboard [en]
 • airport εκφώνηση airport [en]
 • material εκφώνηση material [de]
 • could εκφώνηση could [en]
 • garbage εκφώνηση garbage [en]
 • early εκφώνηση early [en]
 • July εκφώνηση July [en]
 • bitter εκφώνηση bitter [en]
 • hospital εκφώνηση hospital [en]
 • challenge εκφώνηση challenge [en]
 • free εκφώνηση free [en]
 • interview εκφώνηση interview [en]
 • artist εκφώνηση artist [en]
 • global εκφώνηση global [en]
 • lake εκφώνηση lake [en]
 • fun εκφώνηση fun [en]
 • interpret εκφώνηση interpret [en]
 • later εκφώνηση later [en]
 • June εκφώνηση June [en]
 • four εκφώνηση four [en]
 • geography εκφώνηση geography [en]
 • disaster εκφώνηση disaster [en]
 • important εκφώνηση important [en]
 • joke εκφώνηση joke [en]
 • hundred εκφώνηση hundred [en]
 • clever εκφώνηση clever [en]
 • look εκφώνηση look [en]
 • above εκφώνηση above [en]
 • measure εκφώνηση measure [en]
 • head εκφώνηση head [en]
 • certainly εκφώνηση certainly [en]
 • accent εκφώνηση accent [en]
 • fan εκφώνηση fan [en]
 • anxiety εκφώνηση anxiety [en]
 • barrier εκφώνηση barrier [en]
 • director εκφώνηση director [en]
 • food εκφώνηση food [en]
 • development εκφώνηση development [en]
 • goodbye εκφώνηση goodbye [en]
 • ambulance εκφώνηση ambulance [en]
 • different εκφώνηση different [en]
 • evening εκφώνηση evening [en]
 • also εκφώνηση also [en]
 • absolutely εκφώνηση absolutely [en]
 • cheese εκφώνηση cheese [en]
 • ear εκφώνηση ear [en]
 • example εκφώνηση example [en]
 • cough εκφώνηση cough [en]
 • eight εκφώνηση eight [en]