Κατηγορία:

Oxford 3000

Εγγραφείτε στις προφορές στα Oxford 3000

 • aim εκφώνηση aim [en]
 • eventually εκφώνηση eventually [en]
 • frozen εκφώνηση frozen [en]
 • approach εκφώνηση approach [en]
 • examine εκφώνηση examine [en]
 • Arrest εκφώνηση Arrest [en]
 • attack εκφώνηση attack [en]
 • honour εκφώνηση honour [en]
 • check εκφώνηση check [en]
 • agent εκφώνηση agent [en]
 • click εκφώνηση click [en]
 • extra εκφώνηση extra [en]
 • beside εκφώνηση beside [en]
 • actress εκφώνηση actress [en]
 • hall εκφώνηση hall [en]
 • entertainment εκφώνηση entertainment [en]
 • aloud εκφώνηση aloud [en]
 • backwards εκφώνηση backwards [en]
 • engineering εκφώνηση engineering [en]
 • belong εκφώνηση belong [en]
 • hide εκφώνηση hide [en]
 • Battle εκφώνηση Battle [en]
 • achievement εκφώνηση achievement [en]
 • accommodation εκφώνηση accommodation [en]
 • gate εκφώνηση gate [en]
 • admire εκφώνηση admire [en]
 • ideal εκφώνηση ideal [en]
 • hang εκφώνηση hang [en]
 • atom εκφώνηση atom [en]
 • cheap εκφώνηση cheap [en]
 • anywhere εκφώνηση anywhere [en]
 • expression εκφώνηση expression [en]
 • interior εκφώνηση interior [en]
 • daily εκφώνηση daily [en]
 • injury εκφώνηση injury [en]
 • direction εκφώνηση direction [en]
 • apply εκφώνηση apply [en]
 • award εκφώνηση award [en]
 • apparently εκφώνηση apparently [en]
 • cannot εκφώνηση cannot [en]
 • criticism εκφώνηση criticism [en]
 • logic εκφώνηση logic [en]
 • impossible εκφώνηση impossible [en]
 • funeral εκφώνηση funeral [en]
 • electric εκφώνηση electric [en]
 • impatient εκφώνηση impatient [en]
 • disease εκφώνηση disease [en]
 • bandage εκφώνηση bandage [en]
 • agreement εκφώνηση agreement [en]
 • extremely εκφώνηση extremely [en]
 • beginning εκφώνηση beginning [en]
 • arrangement εκφώνηση arrangement [en]
 • crash εκφώνηση crash [en]
 • lend εκφώνηση lend [en]
 • fence εκφώνηση fence [en]
 • clothing εκφώνηση clothing [en]
 • Gun εκφώνηση Gun [en]
 • cheerful εκφώνηση cheerful [en]
 • blank εκφώνηση blank [en]
 • chase εκφώνηση chase [en]
 • expert εκφώνηση expert [en]
 • fact εκφώνηση fact [en]
 • division εκφώνηση division [en]
 • agency εκφώνηση agency [en]
 • cycling εκφώνηση cycling [en]
 • class εκφώνηση class [en]
 • gear εκφώνηση gear [en]
 • absence εκφώνηση absence [en]
 • lung εκφώνηση lung [en]
 • Guy εκφώνηση Guy [en]
 • damage εκφώνηση damage [en]
 • Imagination εκφώνηση Imagination [en]
 • distribution εκφώνηση distribution [en]
 • fancy εκφώνηση fancy [en]
 • calculate εκφώνηση calculate [en]
 • irritated εκφώνηση irritated [en]
 • classroom εκφώνηση classroom [en]
 • formula εκφώνηση formula [en]
 • decide εκφώνηση decide [en]
 • include εκφώνηση include [en]
 • establish εκφώνηση establish [en]
 • cycle εκφώνηση cycle [en]
 • formal εκφώνηση formal [en]
 • discuss εκφώνηση discuss [en]
 • force εκφώνηση force [en]
 • hairdresser εκφώνηση hairdresser [en]
 • discovery εκφώνηση discovery [en]
 • ice εκφώνηση ice [en]
 • assume εκφώνηση assume [en]
 • advertise εκφώνηση advertise [en]
 • alarm εκφώνηση alarm [en]
 • avoid εκφώνηση avoid [en]
 • cottage εκφώνηση cottage [en]
 • initial εκφώνηση initial [en]
 • including εκφώνηση including [en]
 • kill εκφώνηση kill [en]
 • dust εκφώνηση dust [en]
 • medical εκφώνηση medical [en]
 • document εκφώνηση document [en]
 • emphasize εκφώνηση emphasize [en]