Κατηγορία:

Oxford 3000

Εγγραφείτε στις προφορές στα Oxford 3000

 • include εκφώνηση include [en]
 • crucial εκφώνηση crucial [en]
 • electric εκφώνηση electric [en]
 • indeed εκφώνηση indeed [en]
 • injury εκφώνηση injury [en]
 • document εκφώνηση document [en]
 • fact εκφώνηση fact [en]
 • ideal εκφώνηση ideal [en]
 • chase εκφώνηση chase [en]
 • apparently εκφώνηση apparently [en]
 • bandage εκφώνηση bandage [en]
 • extremely εκφώνηση extremely [en]
 • Arrest εκφώνηση Arrest [en]
 • cheerful εκφώνηση cheerful [en]
 • element εκφώνηση element [en]
 • diary εκφώνηση diary [en]
 • frozen εκφώνηση frozen [en]
 • criticism εκφώνηση criticism [en]
 • discuss εκφώνηση discuss [en]
 • beside εκφώνηση beside [en]
 • edge εκφώνηση edge [en]
 • anywhere εκφώνηση anywhere [en]
 • Bill εκφώνηση Bill [en]
 • CD εκφώνηση CD [de]
 • enormous εκφώνηση enormous [en]
 • crash εκφώνηση crash [en]
 • danger εκφώνηση danger [en]
 • channel εκφώνηση channel [en]
 • expert εκφώνηση expert [en]
 • assistant εκφώνηση assistant [en]
 • Imagination εκφώνηση Imagination [en]
 • agency εκφώνηση agency [en]
 • Gun εκφώνηση Gun [en]
 • cancer εκφώνηση cancer [en]
 • ice εκφώνηση ice [en]
 • cycle εκφώνηση cycle [en]
 • fence εκφώνηση fence [en]
 • division εκφώνηση division [en]
 • establish εκφώνηση establish [en]
 • funeral εκφώνηση funeral [en]
 • agreement εκφώνηση agreement [en]
 • apologize εκφώνηση apologize [en]
 • hairdresser εκφώνηση hairdresser [en]
 • affect εκφώνηση affect [en]
 • absence εκφώνηση absence [en]
 • gear εκφώνηση gear [en]
 • calculate εκφώνηση calculate [en]
 • click εκφώνηση click [en]
 • cross εκφώνηση cross [en]
 • force εκφώνηση force [en]
 • interior εκφώνηση interior [en]
 • admit εκφώνηση admit [en]
 • arrangement εκφώνηση arrangement [en]
 • alarm εκφώνηση alarm [en]
 • army εκφώνηση army [en]
 • impatient εκφώνηση impatient [en]
 • aloud εκφώνηση aloud [en]
 • distribution εκφώνηση distribution [en]
 • efficient εκφώνηση efficient [en]
 • actual εκφώνηση actual [en]
 • holiday εκφώνηση holiday [en]
 • backwards εκφώνηση backwards [en]
 • departure εκφώνηση departure [en]
 • fancy εκφώνηση fancy [en]
 • including εκφώνηση including [en]
 • effective εκφώνηση effective [en]
 • If εκφώνηση If [en]
 • characteristic εκφώνηση characteristic [en]
 • advertise εκφώνηση advertise [en]
 • fifteen εκφώνηση fifteen [en]
 • medical εκφώνηση medical [en]
 • angle εκφώνηση angle [en]
 • explain εκφώνηση explain [en]
 • cost εκφώνηση cost [en]
 • kill εκφώνηση kill [en]
 • function εκφώνηση function [en]
 • formula εκφώνηση formula [en]
 • description εκφώνηση description [en]
 • appointment εκφώνηση appointment [en]
 • female εκφώνηση female [en]
 • generation εκφώνηση generation [en]
 • initial εκφώνηση initial [en]
 • justice εκφώνηση justice [en]
 • dust εκφώνηση dust [en]
 • logic εκφώνηση logic [en]
 • desperate εκφώνηση desperate [en]
 • associated εκφώνηση associated [en]
 • manage εκφώνηση manage [en]
 • market εκφώνηση market [en]
 • advance εκφώνηση advance [en]
 • acknowledge εκφώνηση acknowledge [en]
 • expect εκφώνηση expect [en]
 • its εκφώνηση its [en]
 • hell εκφώνηση hell [en]
 • bell εκφώνηση bell [en]
 • lock εκφώνηση lock [en]
 • counter εκφώνηση counter [en]
 • emphasize εκφώνηση emphasize [en]
 • living εκφώνηση living [en]
 • attract εκφώνηση attract [en]