Κατηγορία:

Oxford 3000

Εγγραφείτε στις προφορές στα Oxford 3000

 • decide εκφώνηση decide [en]
 • include εκφώνηση include [en]
 • damage εκφώνηση damage [en]
 • formal εκφώνηση formal [en]
 • cycle εκφώνηση cycle [en]
 • discovery εκφώνηση discovery [en]
 • male εκφώνηση male [en]
 • force εκφώνηση force [en]
 • initial εκφώνηση initial [en]
 • advertise εκφώνηση advertise [en]
 • hairdresser εκφώνηση hairdresser [en]
 • alarm εκφώνηση alarm [en]
 • kill εκφώνηση kill [en]
 • including εκφώνηση including [en]
 • ice εκφώνηση ice [en]
 • dust εκφώνηση dust [en]
 • medical εκφώνηση medical [en]
 • discuss εκφώνηση discuss [en]
 • emphasize εκφώνηση emphasize [en]
 • assume εκφώνηση assume [en]
 • cable εκφώνηση cable [en]
 • avoid εκφώνηση avoid [en]
 • badly εκφώνηση badly [en]
 • document εκφώνηση document [en]
 • generation εκφώνηση generation [de]
 • dot εκφώνηση dot [en]
 • go away εκφώνηση go away [en]
 • folding εκφώνηση folding [en]
 • bore εκφώνηση bore [en]
 • affect εκφώνηση affect [en]
 • its εκφώνηση its [en]
 • effective εκφώνηση effective [en]
 • cottage εκφώνηση cottage [en]
 • channel εκφώνηση channel [en]
 • efficient εκφώνηση efficient [en]
 • danger εκφώνηση danger [en]
 • collect εκφώνηση collect [en]
 • lip εκφώνηση lip [en]
 • implication εκφώνηση implication [en]
 • loyal εκφώνηση loyal [en]
 • justice εκφώνηση justice [en]
 • cancer εκφώνηση cancer [en]
 • dismiss εκφώνηση dismiss [en]
 • excitement εκφώνηση excitement [en]
 • departure εκφώνηση departure [en]
 • angle εκφώνηση angle [en]
 • cross εκφώνηση cross [en]
 • bell εκφώνηση bell [en]
 • lady εκφώνηση lady [en]
 • army εκφώνηση army [en]
 • Institute εκφώνηση Institute [en]
 • desperate εκφώνηση desperate [en]
 • involve εκφώνηση involve [en]
 • actual εκφώνηση actual [en]
 • enormous εκφώνηση enormous [en]
 • assist εκφώνηση assist [en]
 • frightening εκφώνηση frightening [en]
 • emotion εκφώνηση emotion [en]
 • cast εκφώνηση cast [en]
 • frame εκφώνηση frame [en]
 • diary εκφώνηση diary [en]
 • admit εκφώνηση admit [en]
 • description εκφώνηση description [en]
 • intention εκφώνηση intention [en]
 • market εκφώνηση market [en]
 • farthest εκφώνηση farthest [en]
 • Bill εκφώνηση Bill [en]
 • hell εκφώνηση hell [en]
 • characteristic εκφώνηση characteristic [en]
 • examination εκφώνηση examination [en]
 • editor εκφώνηση editor [en]
 • manage εκφώνηση manage [en]
 • aircraft εκφώνηση aircraft [en]
 • flavour εκφώνηση flavour [en]
 • counter εκφώνηση counter [en]
 • expect εκφώνηση expect [en]
 • location εκφώνηση location [en]
 • female εκφώνηση female [en]
 • assistant εκφώνηση assistant [en]
 • debate εκφώνηση debate [en]
 • fifteen εκφώνηση fifteen [en]
 • disturbing εκφώνηση disturbing [en]
 • attract εκφώνηση attract [en]
 • living εκφώνηση living [en]
 • cost εκφώνηση cost [en]
 • chapter εκφώνηση chapter [en]
 • entirely εκφώνηση entirely [en]
 • explain εκφώνηση explain [en]
 • defeat εκφώνηση defeat [en]
 • anxiously εκφώνηση anxiously [en]
 • estate εκφώνηση estate [en]
 • background εκφώνηση background [en]
 • hang up εκφώνηση hang up [en]
 • discussion εκφώνηση discussion [en]
 • acknowledge εκφώνηση acknowledge [en]
 • independent εκφώνηση independent [en]
 • entire εκφώνηση entire [en]
 • fairly εκφώνηση fairly [en]
 • keen εκφώνηση keen [en]
 • essay εκφώνηση essay [en]