Κατηγορία:

přídavné jméno

Εγγραφείτε στις προφορές στα přídavné jméno