Κατηγορία:

Pamulinawen

Εγγραφείτε στις προφορές στα Pamulinawen

 • Ken εκφώνηση
  Ken [en]
 • diak εκφώνηση
  diak [pl]
 • nagan εκφώνηση
  nagan [pl]
 • sadino εκφώνηση
  sadino [pt]
 • Pamulinawen εκφώνηση
  Pamulinawen [ilo]
 • imdengam εκφώνηση
  imdengam [ilo]
 • sabsabong εκφώνηση
  sabsabong [ilo]
 • kasam-itan εκφώνηση
  kasam-itan [ilo]
 • Dika εκφώνηση
  Dika [eo]
 • Pusok εκφώνηση
  Pusok [ilo]
 • umas-asug εκφώνηση
  umas-asug [ilo]
 • mabang-aran εκφώνηση
  mabang-aran [ilo]
 • ayan εκφώνηση
  ayan [tr]
 • sadiam εκφώνηση
  sadiam [ilo]
 • malagipka εκφώνηση
  malagipka [ilo]
 • sadin εκφώνηση
  sadin [fi]
 • Panunotem εκφώνηση
  Panunotem [ilo]
 • Agrayo εκφώνηση
  Agrayo [ilo]
 • di-agsarday εκφώνηση
  di-agsarday [ilo]
 • Aw-awagak εκφώνηση
  Aw-awagak [ilo]
 • pagintultulngan εκφώνηση
  pagintultulngan [ilo]
 • agayat εκφώνηση
  agayat [ilo]
 • uray εκφώνηση
  uray [tr]
 • mapan εκφώνηση
  mapan [ms]
 • Καταγράψτε την προφορά για emmam emmam [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για 'toy 'toy [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για unay unay [qu | ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για umulogak umulogak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για adda't ditoy adda't ditoy [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για sudim sudim [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για adu nga adu nga [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για agruknoy agruknoy [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dayta dayta [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dayto dayto [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για sabali sabali [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για raniagmo raniagmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για liwliwak liwliwak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για gapu gapu [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για imnas imnas [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Issemmo Issemmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Ngem Ngem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nasudi nasudi [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kalipatan kalipatan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για manlaeng manlaeng [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kenka kenka [eu | ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για magmagna magmagna [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για mabuybuyak mabuybuyak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις