Κατηγορία:

Pamulinawen

Εγγραφείτε στις προφορές στα Pamulinawen

 • Ken εκφώνηση Ken [en]
 • diak εκφώνηση diak [pl]
 • nagan εκφώνηση nagan [pl]
 • sadino εκφώνηση sadino [pt]
 • Pamulinawen εκφώνηση Pamulinawen [ilo]
 • imdengam εκφώνηση imdengam [ilo]
 • sabsabong εκφώνηση sabsabong [ilo]
 • kasam-itan εκφώνηση kasam-itan [ilo]
 • Pusok εκφώνηση Pusok [ilo]
 • Dika εκφώνηση Dika [eo]
 • umas-asug εκφώνηση umas-asug [ilo]
 • mabang-aran εκφώνηση mabang-aran [ilo]
 • sadiam εκφώνηση sadiam [ilo]
 • malagipka εκφώνηση malagipka [ilo]
 • sadin εκφώνηση sadin [fi]
 • Panunotem εκφώνηση Panunotem [ilo]
 • Agrayo εκφώνηση Agrayo [ilo]
 • di-agsarday εκφώνηση di-agsarday [ilo]
 • pagintultulngan εκφώνηση pagintultulngan [ilo]
 • ayan εκφώνηση ayan [tr]
 • Aw-awagak εκφώνηση Aw-awagak [ilo]
 • agayat εκφώνηση agayat [ilo]
 • uray εκφώνηση uray [tr]
 • Καταγράψτε την προφορά για agruknoy agruknoy [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για emmam emmam [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kenka kenka [eu | ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για sabali sabali [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για unay unay [qu | ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για gapu gapu [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για liwliwak liwliwak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nasudi nasudi [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Ngem Ngem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για 'toy 'toy [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dayta dayta [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για imnas imnas [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για mabuybuyak mabuybuyak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για adda't ditoy adda't ditoy [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dayto dayto [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Issemmo Issemmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για magmagna magmagna [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για adu nga adu nga [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kalipatan kalipatan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για sudim sudim [sk | ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για manlaeng manlaeng [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για mapan mapan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για raniagmo raniagmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για umulogak umulogak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις