Κατηγορία:

particip pres.

Εγγραφείτε στις προφορές στα particip pres.