Κατηγορία:

pierwiastek

Εγγραφείτε στις προφορές στα pierwiastek

 • mangan εκφώνηση mangan [de]
 • lantan εκφώνηση lantan [pl]
 • ciężki εκφώνηση ciężki [pl]
 • pallad εκφώνηση pallad [pl]
 • Frans εκφώνηση Frans [sv]
 • cez εκφώνηση cez [pl]
 • glin εκφώνηση glin [pl]
 • rubid εκφώνηση rubid [pl]
 • mendelew εκφώνηση mendelew [pl]
 • pierwiastkowy εκφώνηση pierwiastkowy [pl]
 • wapń εκφώνηση wapń [pl]
 • rzadki εκφώνηση rzadki [pl]
 • promieniotwórczy εκφώνηση promieniotwórczy [pl]
 • śladowy εκφώνηση śladowy [pl]
 • niestabilny εκφώνηση niestabilny [pl]