Κατηγορία:

pierwiastek chemiczny

Εγγραφείτε στις προφορές στα pierwiastek chemiczny

 • lit εκφώνηση lit [fr]
 • Arsen εκφώνηση Arsen [de]
 • tantal εκφώνηση tantal [de]
 • kadmium εκφώνηση kadmium [de]
 • pallad εκφώνηση pallad [pl]
 • cynk εκφώνηση cynk [pl]
 • tytan εκφώνηση tytan [pl]
 • cez εκφώνηση cez [pl]
 • erb εκφώνηση erb [de]
 • nikiel εκφώνηση nikiel [pl]
 • uranowa εκφώνηση uranowa [pl]
 • kadm εκφώνηση kadm [pl]
 • antymonowy εκφώνηση antymonowy [pl]
 • złoto εκφώνηση złoto [pl]
 • miedź εκφώνηση miedź [pl]
 • ołów εκφώνηση ołów [pl]
 • paladium εκφώνηση paladium [pl]