Κατηγορία:

podstatné jméno

Εγγραφείτε στις προφορές στα podstatné jméno