Κατηγορία:

present tenses in Korean

Εγγραφείτε στις προφορές στα present tenses in Korean

  • 가요 εκφώνηση 가요 [ko]
  • 사요 εκφώνηση 사요 [ko]
  • 와요 εκφώνηση 와요 [ko]
  • 해요 εκφώνηση 해요 [ko]