Κατηγορία:

przymiotnik l. mn.

Εγγραφείτε στις προφορές στα przymiotnik l. mn.