Κατηγορία:

puristang Tagalog

Εγγραφείτε στις προφορές στα puristang Tagalog

 • sanyo εκφώνηση
  sanyo [ja]
 • Panandaan εκφώνηση
  Panandaan [tl]
 • pangngalan εκφώνηση
  pangngalan [tl]
 • Agham εκφώνηση
  Agham [tl]
 • Balarila εκφώνηση
  Balarila [tl]
 • Bilang εκφώνηση
  Bilang [tl]
 • Patinig εκφώνηση
  Patinig [tl]
 • Katinig εκφώνηση
  Katinig [tl]
 • Palatangkasan εκφώνηση
  Palatangkasan [tl]
 • Duyog εκφώνηση
  Duyog [tl]
 • Pangungusap εκφώνηση
  Pangungusap [tl]
 • sukatan εκφώνηση
  sukatan [tl]
 • Awanggan εκφώνηση
  Awanggan [tl]
 • panghibayo εκφώνηση
  panghibayo [tl]
 • kabatas εκφώνηση
  kabatas [tl]
 • gitisig εκφώνηση
  gitisig [tl]
 • Tahas εκφώνηση
  Tahas [tl]
 • dalas εκφώνηση
  dalas [tl]
 • dantay εκφώνηση
  dantay [tl]
 • panawit εκφώνηση
  panawit [tl]
 • Palatinigan εκφώνηση
  Palatinigan [tl]
 • dagisikan εκφώνηση
  dagisikan [tl]
 • tigal εκφώνηση
  tigal [tl]
 • panakda εκφώνηση
  panakda [tl]
 • panghadlang εκφώνηση
  panghadlang [tl]
 • hambinging bigat εκφώνηση
  hambinging bigat [tl]
 • Isakay εκφώνηση
  Isakay [tl]
 • dagibalniing liboy εκφώνηση
  dagibalniing liboy [tl]
 • pang-uri εκφώνηση
  pang-uri [tl]
 • Sukgisan εκφώνηση
  Sukgisan [tl]
 • Tatsulok εκφώνηση
  Tatsulok [tl]
 • Tahasan εκφώνηση
  Tahasan [tl]
 • salikop εκφώνηση
  salikop [tl]
 • Tayahan εκφώνηση
  Tayahan [tl]
 • Unlapi εκφώνηση
  Unlapi [tl]
 • Patanong εκφώνηση
  Patanong [tl]
 • dagitab εκφώνηση
  dagitab [tl]
 • Palabaybayan εκφώνηση
  Palabaybayan [tl]
 • Gitlapi εκφώνηση
  Gitlapi [tl]
 • Tadlong εκφώνηση
  Tadlong [tl]
 • lahatan εκφώνηση
  lahatan [tl]
 • Tikop εκφώνηση
  Tikop [tl]
 • Damikay εκφώνηση
  Damikay [tl]
 • Sigwasan εκφώνηση
  Sigwasan [tl]
 • sakwil εκφώνηση
  sakwil [tl]
 • initsigan εκφώνηση
  initsigan [tl]
 • dagsa εκφώνηση
  dagsa [tl]
 • Padamdam εκφώνηση
  Padamdam [tl]
 • tuwirang saloy εκφώνηση
  tuwirang saloy [tl]
 • basisig εκφώνηση
  basisig [tl]
 • salipapaw εκφώνηση
  salipapaw [tl]
 • danumsigwasan εκφώνηση
  danumsigwasan [tl]
 • tingirin εκφώνηση
  tingirin [tl]
 • palautatan εκφώνηση
  palautatan [tl]
 • Pamahagi εκφώνηση
  Pamahagi [tl]
 • katiktik εκφώνηση
  katiktik [tl]
 • Palagyo εκφώνηση
  Palagyo [tl]
 • sayad εκφώνηση
  sayad [tl]
 • dagikapnayan εκφώνηση
  dagikapnayan [tl]
 • lulan εκφώνηση
  lulan [tl]
 • Bilnuran εκφώνηση
  Bilnuran [tl]
 • panakwil εκφώνηση
  panakwil [tl]
 • Sugnay εκφώνηση
  Sugnay [tl]
 • Sipnayan εκφώνηση
  Sipnayan [tl]
 • tigilan εκφώνηση
  tigilan [tl]
 • Paukol εκφώνηση
  Paukol [tl]
 • dawit εκφώνηση
  dawit [tl]
 • malasaluyan εκφώνηση
  malasaluyan [tl]
 • pandiwa εκφώνηση
  pandiwa [tl]
 • salumpuwit εκφώνηση
  salumpuwit [tl]
 • Parisukat εκφώνηση
  Parisukat [tl]
 • Patahas εκφώνηση
  Patahas [tl]
 • Siskin εκφώνηση
  Siskin [tl]
 • Parihaba εκφώνηση
  Parihaba [tl]
 • Timbulog εκφώνηση
  Timbulog [tl]
 • pang-ukol εκφώνηση
  pang-ukol [tl]
 • Pautos εκφώνηση
  Pautos [tl]
 • laumin εκφώνηση
  laumin [tl]
 • Pararila εκφώνηση
  Pararila [tl]
 • pang-ugnay εκφώνηση
  pang-ugnay [tl]
 • dagsin εκφώνηση
  dagsin [tl]
 • sunurang kabit εκφώνηση
  sunurang kabit [tl]
 • urian εκφώνηση
  urian [tl]
 • Duhakay εκφώνηση
  Duhakay [tl]
 • Gilis εκφώνηση
  Gilis [tl]
 • pang-abay εκφώνηση
  pang-abay [tl]
 • kapnayan εκφώνηση
  kapnayan [tl]
 • panlulan εκφώνηση
  panlulan [tl]
 • balnian εκφώνηση
  balnian [tl]
 • Talukay εκφώνηση
  Talukay [tl]
 • buhagsigwasan εκφώνηση
  buhagsigwasan [tl]
 • isigan εκφώνηση
  isigan [tl]
 • Pariugat εκφώνηση
  Pariugat [tl]
 • tablay εκφώνηση
  tablay [tl]
 • Tatsihan εκφώνηση
  Tatsihan [tl]
 • Lapya εκφώνηση
  Lapya [tl]
 • Pasalaysay εκφώνηση
  Pasalaysay [tl]
 • saloy εκφώνηση
  saloy [tl]
 • Pagbaybay εκφώνηση
  Pagbaybay [tl]
 • Tumbasan εκφώνηση
  Tumbasan [tl]