Κατηγορία:

puristang Tagalog

Εγγραφείτε στις προφορές στα puristang Tagalog

 • sanyo εκφώνηση sanyo [ja]
 • Panandaan εκφώνηση Panandaan [tl]
 • Agham εκφώνηση Agham [tl]
 • pangngalan εκφώνηση pangngalan [tl]
 • Patinig εκφώνηση Patinig [tl]
 • Balarila εκφώνηση Balarila [tl]
 • Bilang εκφώνηση Bilang [tl]
 • Katinig εκφώνηση Katinig [tl]
 • Palatangkasan εκφώνηση Palatangkasan [tl]
 • Duyog εκφώνηση Duyog [tl]
 • Pangungusap εκφώνηση Pangungusap [tl]
 • sukatan εκφώνηση sukatan [tl]
 • Awanggan εκφώνηση Awanggan [tl]
 • panghibayo εκφώνηση panghibayo [tl]
 • kabatas εκφώνηση kabatas [tl]
 • gitisig εκφώνηση gitisig [tl]
 • Tahas εκφώνηση Tahas [tl]
 • panawit εκφώνηση panawit [tl]
 • dalas εκφώνηση dalas [tl]
 • dantay εκφώνηση dantay [tl]
 • Palatinigan εκφώνηση Palatinigan [tl]
 • dagisikan εκφώνηση dagisikan [tl]
 • panakda εκφώνηση panakda [tl]
 • tigal εκφώνηση tigal [tl]
 • panghadlang εκφώνηση panghadlang [tl]
 • hambinging bigat εκφώνηση hambinging bigat [tl]
 • Isakay εκφώνηση Isakay [tl]
 • Sukgisan εκφώνηση Sukgisan [tl]
 • dagibalniing liboy εκφώνηση dagibalniing liboy [tl]
 • pang-uri εκφώνηση pang-uri [tl]
 • Tahasan εκφώνηση Tahasan [tl]
 • salikop εκφώνηση salikop [tl]
 • Tayahan εκφώνηση Tayahan [tl]
 • Tatsulok εκφώνηση Tatsulok [tl]
 • Unlapi εκφώνηση Unlapi [tl]
 • Patanong εκφώνηση Patanong [tl]
 • Gitlapi εκφώνηση Gitlapi [tl]
 • Palabaybayan εκφώνηση Palabaybayan [tl]
 • Tadlong εκφώνηση Tadlong [tl]
 • dagitab εκφώνηση dagitab [tl]
 • lahatan εκφώνηση lahatan [tl]
 • Tikop εκφώνηση Tikop [tl]
 • Damikay εκφώνηση Damikay [tl]
 • Sigwasan εκφώνηση Sigwasan [tl]
 • sakwil εκφώνηση sakwil [tl]
 • initsigan εκφώνηση initsigan [tl]
 • dagsa εκφώνηση dagsa [tl]
 • Padamdam εκφώνηση Padamdam [tl]
 • tuwirang saloy εκφώνηση tuwirang saloy [tl]
 • basisig εκφώνηση basisig [tl]
 • salipapaw εκφώνηση salipapaw [tl]
 • danumsigwasan εκφώνηση danumsigwasan [tl]
 • tingirin εκφώνηση tingirin [tl]
 • palautatan εκφώνηση palautatan [tl]
 • Pamahagi εκφώνηση Pamahagi [tl]
 • katiktik εκφώνηση katiktik [tl]
 • Palagyo εκφώνηση Palagyo [tl]
 • sayad εκφώνηση sayad [tl]
 • dagikapnayan εκφώνηση dagikapnayan [tl]
 • panakwil εκφώνηση panakwil [tl]
 • Bilnuran εκφώνηση Bilnuran [tl]
 • Sugnay εκφώνηση Sugnay [tl]
 • Paukol εκφώνηση Paukol [tl]
 • lulan εκφώνηση lulan [tl]
 • tigilan εκφώνηση tigilan [tl]
 • malasaluyan εκφώνηση malasaluyan [tl]
 • pandiwa εκφώνηση pandiwa [tl]
 • dawit εκφώνηση dawit [tl]
 • Sipnayan εκφώνηση Sipnayan [tl]
 • Patahas εκφώνηση Patahas [tl]
 • Parihaba εκφώνηση Parihaba [tl]
 • Siskin εκφώνηση Siskin [tl]
 • salumpuwit εκφώνηση salumpuwit [tl]
 • Parisukat εκφώνηση Parisukat [tl]
 • Timbulog εκφώνηση Timbulog [tl]
 • pang-ukol εκφώνηση pang-ukol [tl]
 • Pararila εκφώνηση Pararila [tl]
 • Pautos εκφώνηση Pautos [tl]
 • laumin εκφώνηση laumin [tl]
 • pang-ugnay εκφώνηση pang-ugnay [tl]
 • sunurang kabit εκφώνηση sunurang kabit [tl]
 • dagsin εκφώνηση dagsin [tl]
 • Duhakay εκφώνηση Duhakay [tl]
 • urian εκφώνηση urian [tl]
 • Gilis εκφώνηση Gilis [tl]
 • pang-abay εκφώνηση pang-abay [tl]
 • kapnayan εκφώνηση kapnayan [tl]
 • panlulan εκφώνηση panlulan [tl]
 • balnian εκφώνηση balnian [tl]
 • Talukay εκφώνηση Talukay [tl]
 • buhagsigwasan εκφώνηση buhagsigwasan [tl]
 • isigan εκφώνηση isigan [tl]
 • Pariugat εκφώνηση Pariugat [tl]
 • tablay εκφώνηση tablay [tl]
 • Tatsihan εκφώνηση Tatsihan [tl]
 • Lapya εκφώνηση Lapya [tl]
 • Pasalaysay εκφώνηση Pasalaysay [tl]
 • Pagbaybay εκφώνηση Pagbaybay [tl]
 • saloy εκφώνηση saloy [tl]
 • Tumbasan εκφώνηση Tumbasan [tl]