Κατηγορία:

qustion pronoun

Εγγραφείτε στις προφορές στα qustion pronoun

  • çokoj εκφώνηση
    çokoj [tly]