Κατηγορία:

qustion pronoun

Εγγραφείτε στις προφορές στα qustion pronoun

  • çokoj εκφώνηση çokoj [tly]