Κατηγορία:

Rusyn nouns

Εγγραφείτε στις προφορές στα Rusyn nouns

 • молоко εκφώνηση молоко [ru]
 • ковач εκφώνηση ковач [rue]
 • русин εκφώνηση русин [rue]
 • мадяр εκφώνηση мадяр [rue]
 • поливка εκφώνηση поливка [rue]
 • пуд εκφώνηση пуд [rue]
 • штримфлі εκφώνηση штримфлі [rue]
 • когут εκφώνηση когут [rue]
 • бовт εκφώνηση бовт [rue]
 • вадаска εκφώνηση вадаска [rue]
 • леґінь εκφώνηση леґінь [rue]
 • перст εκφώνηση перст [ru]
 • файта εκφώνηση файта [rue]
 • фрас εκφώνηση фрас [rue]
 • бутор εκφώνηση бутор [rue]
 • валув εκφώνηση валув [rue]
 • столиць εκφώνηση столиць [rue]
 • кісто εκφώνηση кісто [rue]
 • гудьба εκφώνηση гудьба [rue]
 • бітанґа εκφώνηση бітанґа [rue]
 • пасуля εκφώνηση пасуля [rue]
 • жеб εκφώνηση жеб [rue]
 • болниця εκφώνηση болниця [rue]
 • шваблик εκφώνηση шваблик [rue]
 • ногавиці εκφώνηση ногавиці [rue]
 • банош εκφώνηση банош [uk]
 • потя εκφώνηση потя [rue]
 • пысок εκφώνηση пысок [rue]
 • сятый εκφώνηση сятый [rue]
 • свада εκφώνηση свада [rue]
 • гудак εκφώνηση гудак [rue]
 • зелер εκφώνηση зелер [rue]
 • цімбор εκφώνηση цімбор [rue]
 • бірув εκφώνηση бірув [rue]
 • ковдош εκφώνηση ковдош [rue]
 • огинь εκφώνηση огинь [rue]
 • коргаз εκφώνηση коргаз [rue]
 • Καταγράψτε την προφορά για октовбер октовбер [rue] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για дітвак дітвак [uk | rue] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για дрыво дрыво [rue] Αναμενόμενες εκφωνήσεις