Κατηγορία:

sąvoka: fiziniai /gamtos m.

Εγγραφείτε στις προφορές στα sąvoka: fiziniai /gamtos m.