Κατηγορία:

sąvoka: humanitariniai /socialiniai m.

Εγγραφείτε στις προφορές στα sąvoka: humanitariniai /socialiniai m.