Κατηγορία:

sąvoka: kalendorinė /laiko

Εγγραφείτε στις προφορές στα sąvoka: kalendorinė /laiko