Κατηγορία:

sąvoka: meteorolog. /kt.gamtos reiškinys

Εγγραφείτε στις προφορές στα sąvoka: meteorolog. /kt.gamtos reiškinys