Κατηγορία:

sąvoka: technologijos m./pramonė/gamyba

Εγγραφείτε στις προφορές στα sąvoka: technologijos m./pramonė/gamyba