Κατηγορία:

sąvoka /frazė: jausmai/būklės/savybės

Εγγραφείτε στις προφορές στα sąvoka /frazė: jausmai/būklės/savybės