Κατηγορία:

sąvoka /frazė: sportas/žaidimai/komanda/ktk.

Εγγραφείτε στις προφορές στα sąvoka /frazė: sportas/žaidimai/komanda/ktk.