Κατηγορία:

Salitang kalye

Εγγραφείτε στις προφορές στα Salitang kalye

 • charrarot εκφώνηση charrarot [tl]
 • dako εκφώνηση dako [tl]
 • promdi εκφώνηση promdi [tl]
 • dapa εκφώνηση dapa [tl]
 • tsinugi εκφώνηση tsinugi [tl]
 • josko εκφώνηση josko [tl]
 • bonsay εκφώνηση bonsay [tl]
 • chick boy εκφώνηση chick boy [tl]
 • okrayan εκφώνηση okrayan [tl]
 • fadir εκφώνηση fadir [tl]
 • le Dakota εκφώνηση le Dakota [fr]
 • yokaba εκφώνηση yokaba [tl]
 • chikadora εκφώνηση chikadora [tl]
 • juntis εκφώνηση juntis [tl]
 • butingting εκφώνηση butingting [tl]
 • galema εκφώνηση galema [tl]
 • ermat εκφώνηση ermat [tl]
 • dyahi εκφώνηση dyahi [tl]
 • dayukdok εκφώνηση dayukdok [tl]
 • chokaran εκφώνηση chokaran [tl]
 • pampam εκφώνηση pampam [tl]
 • kosing εκφώνηση kosing [sv]
 • garlo εκφώνηση garlo [es]
 • dwakang εκφώνηση dwakang [tl]
 • Καταγράψτε την προφορά για badong badong [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για baryabols baryabols [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για baset baset [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για bebong bebong [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για bimay bimay [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για bobits bobits [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για boyax boyax [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για bredbasket bredbasket [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για brenggol brenggol [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για buldet buldet [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για bulikil bulikil [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για buyon buyon [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για chapchap chapchap [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για chaplok chaplok [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για chibabo chibabo [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για chigualgual chigualgual [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για chimida chimida [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για chimit chimit [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για chitae chitae [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για choki choki [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για chongki chongki [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dadang dadang [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για damags damags [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dengwat dengwat [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για diglo diglo [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dodoy dodoy [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dorobo dorobo [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dyagan dyagan [tl | trv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dyug dyug [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για egbak egbak [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για epda epda [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για epektos epektos [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για eque-eque eque-eque [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για erbaks erbaks [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για erlat erlat [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για erlot erlot [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για etits etits [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για etnak etnak [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για gantay gantay [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για gapak gapak [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για gasmati gasmati [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για gatogs gatogs [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ginobasan ginobasan [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για globil globil [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για gurdoy gurdoy [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για hanip hanip [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για harbat harbat [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για hatsipatitsi hatsipatitsi [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ismak ismak [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για isoy isoy [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για jigjig jigjig [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για jije jije [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για jimbula jimbula [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για jokard jokard [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για jokla jokla [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για joksay joksay [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για jongget jongget [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για juksan juksan [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για malmal malmal [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για maroyat maroyat [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για onon onon [tl | fuc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για oring oring [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για osep osep [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για otnak otnak [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tandyent tandyent [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tapwe tapwe [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tegelone tegelone [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tigbak tigbak [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tiwup tiwup [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tsalak tsalak [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tsitsa tsitsa [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tsungki tsungki [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tuchang tuchang [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για turero turero [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tutyal tutyal [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για uring uring [ind | tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις