Κατηγορία:

Salitang kalye

Εγγραφείτε στις προφορές στα Salitang kalye

 • Καταγράψτε την προφορά για uruburu uruburu [es | tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για wadta wadta [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για waswit waswit [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για watiwat watiwat [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για watot watot [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για wisna wisna [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για wiswas wiswas [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για yansumi yansumi [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για yapang yapang [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για yatit yatit [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για yongga yongga [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για yotit yotit [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για yukusa yukusa [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για yut yut [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις