Κατηγορία:

sants o santes

Εγγραφείτε στις προφορές στα sants o santes

 • David εκφώνηση David [en]
 • Eduard εκφώνηση Eduard [de]
 • Joan εκφώνηση Joan [en]
 • manel εκφώνηση manel [af]
 • Gerard εκφώνηση Gerard [en]
 • juli εκφώνηση juli [de]
 • januari εκφώνηση januari [sv]
 • benet εκφώνηση benet [ca]
 • Pau εκφώνηση Pau [pt]
 • Màrius εκφώνηση Màrius [ca]
 • Alexandre εκφώνηση Alexandre [ca]
 • Donada εκφώνηση Donada [ca]
 • pere εκφώνηση pere [ku]
 • Jesús εκφώνηση Jesús [es]
 • aber εκφώνηση aber [de]
 • Adventor εκφώνηση Adventor [ca]
 • adventores εκφώνηση adventores [la]
 • Diana εκφώνηση Diana [en]
 • Clement εκφώνηση Clement [en]
 • Marc εκφώνηση Marc [da]
 • mar εκφώνηση mar [es]
 • Sara εκφώνηση Sara [en]
 • juníper εκφώνηση juníper [ca]
 • maró εκφώνηση maró [hu]
 • Marina εκφώνηση Marina [es]
 • Marmaduc εκφώνηση Marmaduc [ca]
 • Marcel·lí εκφώνηση Marcel·lí [ca]
 • Marí εκφώνηση Marí [ca]
 • Marcolí εκφώνηση Marcolí [ca]
 • Maria Teresa εκφώνηση Maria Teresa [ca]
 • Marcel·lià εκφώνηση Marcel·lià [ca]
 • marà εκφώνηση marà [it]
 • Mardari εκφώνηση Mardari [ca]
 • Maria Victòria εκφώνηση Maria Victòria [ca]
 • Marcel·liana εκφώνηση Marcel·liana [ca]
 • Maria Anna εκφώνηση Maria Anna [ca]
 • marana εκφώνηση marana [ca]
 • Mardoni εκφώνηση Mardoni [ca]
 • Mariana εκφώνηση Mariana [pt]
 • Màrcia εκφώνηση Màrcia [ca]
 • Maria Josepa εκφώνηση Maria Josepa [ca]
 • Mardoqueu εκφώνηση Mardoqueu [pt]
 • Marcià εκφώνηση Marcià [ca]
 • Maria Lluïsa εκφώνηση Maria Lluïsa [ca]
 • Marçal εκφώνηση Marçal [ca]
 • Marees εκφώνηση Marees [ca]
 • Mapàlic εκφώνηση Mapàlic [ca]
 • Marciana εκφώνηση Marciana [it]
 • Maria Pilar εκφώνηση Maria Pilar [ca]
 • Marcel·la εκφώνηση Marcel·la [ca]
 • margarida εκφώνηση margarida [pt]
 • Mapril εκφώνηση Mapril [ca]
 • Marcionil·la εκφώνηση Marcionil·la [ca]
 • Maria Rosa εκφώνηση Maria Rosa [ca]
 • Emmanuel εκφώνηση Emmanuel [fr]
 • Agapit εκφώνηση Agapit [ca]
 • Manahem εκφώνηση Manahem [ca]
 • Aftoni εκφώνηση Aftoni [ca]
 • Manetó εκφώνηση Manetó [ca]
 • Àgata εκφώνηση Àgata [ca]
 • Mancià εκφώνηση Mancià [ca]
 • Agab εκφώνηση Agab [ca]
 • mamet εκφώνηση mamet [ca]
 • Manfred εκφώνηση Manfred [de]
 • Mandal εκφώνηση Mandal [no]
 • Agabi εκφώνηση Agabi [ca]
 • Mamil εκφώνηση Mamil [ca]
 • Mànic εκφώνηση Mànic [ca]
 • Manea εκφώνηση Manea [ca]
 • Agaci εκφώνηση Agaci [ca]
 • Mamilià εκφώνηση Mamilià [ca]
 • Mansuet εκφώνηση Mansuet [ca]
 • Àgape εκφώνηση Àgape [ca]
 • Mammes εκφώνηση Mammes [ca]
 • Manelic εκφώνηση Manelic [ca]
 • Àgapi εκφώνηση Àgapi [ca]
 • Mamolí εκφώνηση Mamolí [ca]
 • Afrodisi εκφώνηση Afrodisi [ca]
 • Manés εκφώνηση Manés [ca]
 • Adelgundis εκφώνηση Adelgundis [ca]
 • Adolf εκφώνηση Adolf [de]
 • Adília εκφώνηση Adília [pt]
 • Adelí εκφώνηση Adelí [ca]
 • Adrenilda εκφώνηση Adrenilda [ca]
 • Adiló εκφώνηση Adiló [ca]
 • afra εκφώνηση afra [cs]
 • Adeltrudis εκφώνηση Adeltrudis [ca]
 • Àdria εκφώνηση Àdria [ca]
 • Adjut εκφώνηση Adjut [ca]
 • Afraates εκφώνηση Afraates [ca]
 • Adelvina εκφώνηση Adelvina [ca]
 • Adrià εκφώνηση Adrià [ca]
 • adjutor εκφώνηση adjutor [pt]
 • Àfrica εκφώνηση Àfrica [pms]
 • Adeodat εκφώνηση Adeodat [ca]
 • Adrió εκφώνηση Adrió [ca]
 • Adjutori εκφώνηση Adjutori [ca]
 • Africà εκφώνηση Africà [ca]
 • Aderit εκφώνηση Aderit [ca]
 • Adulf εκφώνηση Adulf [ca]