Κατηγορία:

sants o santes

Εγγραφείτε στις προφορές στα sants o santes

 • Utó εκφώνηση Utó [ca]
 • Urber εκφώνηση Urber [ca]
 • Joan Carles εκφώνηση Joan Carles [ca]
 • Dionísia εκφώνηση Dionísia [ca]
 • Salaberga εκφώνηση Salaberga [ca]
 • Jacint Maria εκφώνηση Jacint Maria [ca]
 • Justuri εκφώνηση Justuri [ca]
 • Donada εκφώνηση Donada [ca]
 • Aaró εκφώνηση Aaró [ca]
 • Domitil·la εκφώνηση Domitil·la [ca]
 • Agabi εκφώνηση Agabi [ca]
 • Mamelta εκφώνηση Mamelta [ca]
 • Fèlix εκφώνηση Fèlix [ca]
 • Mallol εκφώνηση Mallol [ca]
 • Diodor εκφώνηση Diodor [ca]
 • Dafrosa εκφώνηση Dafrosa [ca]
 • Joanari εκφώνηση Joanari [ca]
 • Malaquies εκφώνηση Malaquies [ca]
 • Adrià εκφώνηση Adrià [ca]
 • Dorimedont εκφώνηση Dorimedont [ca]
 • Agustí εκφώνηση Agustí [ca]
 • Africà εκφώνηση Africà [ca]
 • Mardoni εκφώνηση Mardoni [ca]
 • Jonàs εκφώνηση Jonàs [ca]
 • Acèpsimes εκφώνηση Acèpsimes [ca]
 • Dositeu εκφώνηση Dositeu [ca]
 • Adalric εκφώνηση Adalric [ca]
 • dasi εκφώνηση dasi [sl]
 • Daví εκφώνηση Daví [ca]
 • Acilí εκφώνηση Acilí [ca]
 • Manelic εκφώνηση Manelic [ca]
 • Josbert εκφώνηση Josbert [ca]
 • Macedó εκφώνηση Macedó [ca]
 • Úrbic εκφώνηση Úrbic [ca]
 • Manetó εκφώνηση Manetó [ca]
 • Ablebert εκφώνηση Ablebert [ca]
 • Marcel·la εκφώνηση Marcel·la [ca]
 • Saví εκφώνηση Saví [ca]
 • Marmaduc εκφώνηση Marmaduc [ca]
 • Joana Isabel εκφώνηση Joana Isabel [ca]
 • Sabinià εκφώνηση Sabinià [ca]
 • Ug εκφώνηση Ug [ca]
 • Dativa εκφώνηση Dativa [ca]
 • Juiana εκφώνηση Juiana [ca]
 • Delfí εκφώνηση Delfí [ca]
 • Absaló εκφώνηση Absaló [ca]
 • Joana Maria εκφώνηση Joana Maria [ca]
 • Majenci εκφώνηση Majenci [ca]
 • Aciscle εκφώνηση Aciscle [ca]
 • juníper εκφώνηση juníper [ca]
 • Urbici εκφώνηση Urbici [ca]
 • Sabaci εκφώνηση Sabaci [ca]
 • Macedoni εκφώνηση Macedoni [ca]
 • Domicià εκφώνηση Domicià [ca]
 • Sàtir εκφώνηση Sàtir [ca]
 • Santí εκφώνηση Santí [ca]
 • Adiló εκφώνηση Adiló [ca]
 • Adaut εκφώνηση Adaut [ca]
 • Juvenci εκφώνηση Juvenci [ca]
 • Judoc εκφώνηση Judoc [ca]
 • Joana Francesca εκφώνηση Joana Francesca [ca]
 • Àgata εκφώνηση Àgata [ca]
 • Majà εκφώνηση Majà [ca]
 • Ermengol εκφώνηση Ermengol [ca]
 • Dacià εκφώνηση Dacià [ca]
 • Mamil εκφώνηση Mamil [ca]
 • Judes εκφώνηση Judes [ca]
 • Mapàlic εκφώνηση Mapàlic [ca]
 • Paulí εκφώνηση Paulí [ca]
 • Madrona εκφώνηση Madrona [ca]
 • Díman εκφώνηση Díman [ca]
 • Dèlia εκφώνηση Dèlia [ca]
 • Savià εκφώνηση Savià [ca]
 • Joan Enric εκφώνηση Joan Enric [ca]
 • Abibó εκφώνηση Abibó [ca]
 • Domnina εκφώνηση Domnina [ca]
 • Decorós εκφώνηση Decorós [ca]
 • Datiu εκφώνηση Datiu [ca]
 • Mapril εκφώνηση Mapril [ca]
 • Adalsinda εκφώνηση Adalsinda [ca]
 • Dixier εκφώνηση Dixier [ca]
 • Ustazanes εκφώνηση Ustazanes [ca]
 • Urcisi εκφώνηση Urcisi [ca]
 • Joan Maria εκφώνηση Joan Maria [ca]