Κατηγορία:

Sosič Balerina

Εγγραφείτε στις προφορές στα Sosič Balerina

 • jo εκφώνηση jo [fi]
 • je εκφώνηση je [fr]
 • mi εκφώνηση mi [it]
 • Z εκφώνηση Z [en]
 • vesela sem εκφώνηση vesela sem [sl]
 • se ustavi εκφώνηση se ustavi [sl]
 • ustavi se εκφώνηση ustavi se [sl]
 • prebudim se εκφώνηση prebudim se [sl]
 • očí εκφώνηση očí [cs]
 • odprem oči εκφώνηση odprem oči [sl]
 • zatisnem oči εκφώνηση zatisnem oči [sl]
 • Ivanka εκφώνηση Ivanka [hr]
 • mojo εκφώνηση mojo [es]
 • res εκφώνηση res [la]
 • sobo εκφώνηση sobo [es]
 • vrata εκφώνηση vrata [cs]
 • vselej εκφώνηση vselej [sl]
 • Če εκφώνηση Če [sl]
 • jiH εκφώνηση jiH [tlh]
 • Mama εκφώνηση Mama [en]
 • moja εκφώνηση moja [eu]
 • pogleda εκφώνηση pogleda [sl]
 • polulala εκφώνηση polulala [sl]
 • prepoznam εκφώνηση prepoznam [sl]
 • pripre εκφώνηση pripre [sl]
 • storila εκφώνηση storila [sl]
 • to εκφώνηση to [en]
 • kamnitih εκφώνηση kamnitih [sl]
 • korake εκφώνηση korake [sl]
 • kuhinje εκφώνηση kuhinje [sl]
 • pred εκφώνηση pred [br]
 • prihaja εκφώνηση prihaja [sl]
 • stopnicah εκφώνηση stopnicah [sl]
 • ustavi εκφώνηση ustavi [sl]
 • vrati εκφώνηση vrati [sl]
 • katere εκφώνηση katere [sl]
 • nogavice εκφώνηση nogavice [sl]
 • obujejo εκφώνηση obujejo [sl]
 • polulam εκφώνηση polulam [sl]
 • priletela εκφώνηση priletela [sl]
 • slišim εκφώνηση slišim [sl]
 • tla εκφώνηση tla [sl]
 • tleh εκφώνηση tleh [sl]
 • krošnje εκφώνηση krošnje [sl]
 • meni εκφώνηση meni [ro]
 • morda εκφώνηση morda [pl]
 • mraz εκφώνηση mraz [hr]
 • nima εκφώνηση nima [cs]
 • Poletje εκφώνηση Poletje [sl]
 • Pomlad εκφώνηση Pomlad [sl]
 • toplo εκφώνηση toplo [sl]
 • vem εκφώνηση vem [sv]
 • zima εκφώνηση zima [pl]
 • da εκφώνηση da [de]
 • in εκφώνηση in [en]
 • krošnja εκφώνηση krošnja [sl]
 • nisem εκφώνηση nisem [sl]
 • pticami εκφώνηση pticami [sl]
 • še εκφώνηση še [sl]
 • strehe εκφώνηση strehe [sl]
 • Vesela εκφώνηση Vesela [hr]
 • zunaj εκφώνηση zunaj [sl]
 • bi εκφώνηση bi [da]
 • Dan εκφώνηση Dan [es]
 • divjega εκφώνηση divjega [sl]
 • jutro εκφώνηση jutro [pl]
 • ko εκφώνηση ko [sv]
 • kostanja εκφώνηση kostanja [sl]
 • luknje εκφώνηση luknje [sl]
 • Niso εκφώνηση Niso [pt]
 • nov εκφώνηση nov [tlh]
 • oči εκφώνηση oči [cs]
 • odletele εκφώνηση odletele [sl]
 • odprem εκφώνηση odprem [sl]
 • okno εκφώνηση okno [sk]
 • ozrem εκφώνηση ozrem [sl]
 • pogledam εκφώνηση pogledam [sl]
 • prebujajo εκφώνηση prebujajo [sl]
 • pustila εκφώνηση pustila [cs]
 • sabo εκφώνηση sabo [vec]
 • šele εκφώνηση šele [sl]
 • strop εκφώνηση strop [cs]
 • tam εκφώνηση tam [sv]
 • V εκφώνηση V [en]
 • za εκφώνηση za [bs]
 • zatisnem εκφώνηση zatisnem [sl]
 • zmeraj εκφώνηση zmeraj [sl]
 • padla bom εκφώνηση padla bom [sl]
 • ne pomaga εκφώνηση ne pomaga [sl]
 • bom εκφώνηση bom [pt]
 • česa εκφώνηση česa [sl]
 • hitreje εκφώνηση hitreje [sl]
 • kakor εκφώνηση kakor [sv]
 • kamenjem εκφώνηση kamenjem [sl]
 • kapljic εκφώνηση kapljic [sl]
 • krošnjo εκφώνηση krošnjo [sl]
 • ležim εκφώνηση ležim [sl]
 • lulat εκφώνηση lulat [sl]
 • luno εκφώνηση luno [eo]
 • maham εκφώνηση maham [sl]