Κατηγορία:

sostantivo

Εγγραφείτε στις προφορές στα sostantivo

 • scherzo εκφώνηση scherzo [it]
 • campo εκφώνηση campo [it]
 • borsa εκφώνηση borsa [it]
 • successor εκφώνηση successor [en]
 • deterioramento εκφώνηση deterioramento [it]
 • Ente εκφώνηση Ente [de]
 • perché εκφώνηση perché [it]
 • superficie εκφώνηση superficie [it]
 • vento εκφώνηση vento [it]
 • bottiglia εκφώνηση bottiglia [it]
 • nove εκφώνηση nove [it]
 • fio εκφώνηση fio [pt]
 • disco εκφώνηση disco [es]
 • scuola εκφώνηση scuola [it]
 • tartaruga εκφώνηση tartaruga [pt]
 • perla εκφώνηση perla [es]
 • modem εκφώνηση modem [en]
 • musica εκφώνηση musica [it]
 • cinta εκφώνηση cinta [es]
 • Governo εκφώνηση Governo [pt]
 • Angelo εκφώνηση Angelo [it]
 • profeta εκφώνηση profeta [pt]
 • melanzana εκφώνηση melanzana [it]
 • dose εκφώνηση dose [en]
 • regime εκφώνηση regime [en]
 • pena εκφώνηση pena [it]
 • penna εκφώνηση penna [it]
 • chicco εκφώνηση chicco [it]
 • eczema εκφώνηση eczema [en]
 • sera εκφώνηση sera [it]
 • padrino εκφώνηση padrino [es]
 • luce εκφώνηση luce [it]
 • nativo εκφώνηση nativo [es]
 • duo εκφώνηση duo [fr]
 • tandem εκφώνηση tandem [en]
 • cucchiaio εκφώνηση cucchiaio [it]
 • presente εκφώνηση presente [pt]
 • tormenta εκφώνηση tormenta [es]
 • turbine εκφώνηση turbine [en]
 • tipo εκφώνηση tipo [pt]
 • sorriso εκφώνηση sorriso [it]
 • adolescente εκφώνηση adolescente [es]
 • monte εκφώνηση monte [it]
 • ritmo εκφώνηση ritmo [es]
 • laguna εκφώνηση laguna [es]
 • gasolina εκφώνηση gasolina [es]
 • pista εκφώνηση pista [es]
 • Salmón εκφώνηση Salmón [es]
 • paco εκφώνηση paco [es]
 • corona εκφώνηση corona [es]
 • veste εκφώνηση veste [fr]
 • matrimonio εκφώνηση matrimonio [es]
 • prostituta εκφώνηση prostituta [pt]
 • caso εκφώνηση caso [ia]
 • esegesi εκφώνηση esegesi [it]
 • fascia εκφώνηση fascia [en]
 • gioia εκφώνηση gioia [it]
 • avere εκφώνηση avere [it]
 • musical εκφώνηση musical [en]
 • aquila εκφώνηση aquila [it]
 • specie εκφώνηση specie [it]
 • eutanasia εκφώνηση eutanasia [es]
 • circuito εκφώνηση circuito [pt]
 • mezzogiorno εκφώνηση mezzogiorno [it]
 • trio εκφώνηση trio [en]
 • diploma εκφώνηση diploma [en]
 • bosco εκφώνηση bosco [it]
 • veto εκφώνηση veto [en]
 • clone εκφώνηση clone [en]
 • natura εκφώνηση natura [it]
 • industria εκφώνηση industria [la]
 • uomo εκφώνηση uomo [it]
 • angustia εκφώνηση angustia [es]
 • amici εκφώνηση amici [it]
 • preservativo εκφώνηση preservativo [es]
 • botte εκφώνηση botte [fr]
 • culo εκφώνηση culo [es]
 • vello εκφώνηση vello [es]
 • buono εκφώνηση buono [it]
 • prisma εκφώνηση prisma [sv]
 • cintura εκφώνηση cintura [it]
 • fato εκφώνηση fato [pt]
 • tavolo εκφώνηση tavolo [it]
 • albero εκφώνηση albero [it]
 • esponente εκφώνηση esponente [it]
 • ufficio εκφώνηση ufficio [it]
 • trombone εκφώνηση trombone [fr]
 • destino εκφώνηση destino [es]
 • adulto εκφώνηση adulto [es]
 • tastiera εκφώνηση tastiera [it]
 • stress εκφώνηση stress [en]
 • cuore εκφώνηση cuore [it]
 • antifascismo εκφώνηση antifascismo [es]
 • viaggio εκφώνηση viaggio [it]
 • disciplina εκφώνηση disciplina [es]
 • intro εκφώνηση intro [en]
 • morale εκφώνηση morale [en]
 • pendente εκφώνηση pendente [it]
 • necrosi εκφώνηση necrosi [it]
 • fratello εκφώνηση fratello [it]