Κατηγορία:

sostantivo

Εγγραφείτε στις προφορές στα sostantivo

 • frescura εκφώνηση frescura [pt]
 • nocciola εκφώνηση nocciola [it]
 • Salto εκφώνηση Salto [de]
 • Maddalena εκφώνηση Maddalena [it]
 • platano εκφώνηση platano [it]
 • partita εκφώνηση partita [ia]
 • neodarwinismo εκφώνηση neodarwinismo [es]
 • cantina εκφώνηση cantina [en]
 • miniatura εκφώνηση miniatura [pt]
 • coscienza εκφώνηση coscienza [it]
 • trama εκφώνηση trama [pt]
 • stazione εκφώνηση stazione [it]
 • antitesi εκφώνηση antitesi [it]
 • foro εκφώνηση foro [es]
 • nicol εκφώνηση nicol [es]
 • seguace εκφώνηση seguace [it]
 • magro εκφώνηση magro [it]
 • supermercato εκφώνηση supermercato [it]
 • immobile εκφώνηση immobile [en]
 • sogno εκφώνηση sogno [it]
 • comportamento εκφώνηση comportamento [it]
 • campagna εκφώνηση campagna [it]
 • SATA εκφώνηση SATA [fi]
 • orgasmo εκφώνηση orgasmo [gl]
 • mola εκφώνηση mola [la]
 • cervo εκφώνηση cervo [it]
 • behaviorismo εκφώνηση behaviorismo [pt]
 • regata εκφώνηση regata [es]
 • telefonista εκφώνηση telefonista [es]
 • colloquio εκφώνηση colloquio [it]
 • equivoco εκφώνηση equivoco [it]
 • agente εκφώνηση agente [es]
 • fobia εκφώνηση fobia [it]
 • premio εκφώνηση premio [it]
 • reggiseno εκφώνηση reggiseno [it]
 • narrazione εκφώνηση narrazione [it]
 • idrolisi εκφώνηση idrolisi [it]
 • limite εκφώνηση limite [it]
 • talco εκφώνηση talco [pt]
 • Cinto εκφώνηση Cinto [pt]
 • bugia εκφώνηση bugia [it]
 • successo εκφώνηση successo [it]
 • prestigio εκφώνηση prestigio [es]
 • catarifrangente εκφώνηση catarifrangente [it]
 • incidente εκφώνηση incidente [it]
 • catarro εκφώνηση catarro [pt]
 • motivo εκφώνηση motivo [es]
 • sorpresa εκφώνηση sorpresa [it]
 • meccanica εκφώνηση meccanica [it]
 • omicron εκφώνηση omicron [en]
 • ansia εκφώνηση ansia [it]
 • monarca εκφώνηση monarca [es]
 • perversion εκφώνηση perversion [en]
 • napalm εκφώνηση napalm [en]
 • significazione εκφώνηση significazione [it]
 • contorno εκφώνηση contorno [it]
 • equivalente εκφώνηση equivalente [es]
 • motore εκφώνηση motore [it]
 • labbro εκφώνηση labbro [it]
 • abuso εκφώνηση abuso [es]
 • dabbenaggine εκφώνηση dabbenaggine [it]
 • manto εκφώνηση manto [pt]
 • accento εκφώνηση accento [it]
 • preso εκφώνηση preso [it]
 • parco εκφώνηση parco [it]
 • diastema εκφώνηση diastema [it]
 • boccia εκφώνηση boccia [de]
 • nemesi εκφώνηση nemesi [it]
 • retro εκφώνηση retro [it]
 • idolatra εκφώνηση idolatra [it]
 • principiante εκφώνηση principiante [es]
 • fede εκφώνηση fede [it]
 • presagio εκφώνηση presagio [es]
 • borsetta εκφώνηση borsetta [it]
 • beco εκφώνηση beco [pt]
 • inferno εκφώνηση inferno [en]
 • erba εκφώνηση erba [it]
 • organismo εκφώνηση organismo [it]
 • soma εκφώνηση soma [lv]
 • beato εκφώνηση beato [it]
 • allegretto εκφώνηση allegretto [it]
 • adepto εκφώνηση adepto [pt]
 • stelo εκφώνηση stelo [eo]
 • bollo εκφώνηση bollo [it]
 • papera εκφώνηση papera [es]
 • collo εκφώνηση collo [it]
 • pappa εκφώνηση pappa [it]
 • neoliberalismo εκφώνηση neoliberalismo [pt]
 • grado εκφώνηση grado [es]
 • fritura εκφώνηση fritura [pt]
 • costo εκφώνηση costo [it]
 • suo εκφώνηση suo [it]
 • regia εκφώνηση regia [it]
 • ballatoio εκφώνηση ballatoio [it]
 • gendarme εκφώνηση gendarme [fr]
 • viscera εκφώνηση viscera [en]
 • periodontite εκφώνηση periodontite [it]
 • cobalto εκφώνηση cobalto [pt]
 • correzione εκφώνηση correzione [it]
 • indigente εκφώνηση indigente [es]