Κατηγορία:

svenska pronomen

Εγγραφείτε στις προφορές στα svenska pronomen

 • dem εκφώνηση dem [de]
 • jag εκφώνηση jag [sv]
 • dig εκφώνηση dig [en]
 • mer εκφώνηση mer [fr]
 • Alle εκφώνηση Alle [da]
 • det εκφώνηση det [da]
 • mig εκφώνηση mig [sv]
 • alla εκφώνηση alla [it]
 • min εκφώνηση min [da]
 • Ende εκφώνηση Ende [de]
 • lite εκφώνηση lite [no]
 • vad εκφώνηση vad [hu]
 • Henne εκφώνηση Henne [da]
 • själv εκφώνηση själv [sv]
 • vem εκφώνηση vem [sv]
 • mitt εκφώνηση mitt [en]
 • sig εκφώνηση sig [is]
 • få εκφώνηση [da]
 • ingenting εκφώνηση ingenting [da]
 • andre εκφώνηση andre [da]
 • denne εκφώνηση denne [no]
 • Andra εκφώνηση Andra [sv]
 • egen εκφώνηση egen [sv]
 • allt εκφώνηση allt [sv]
 • Ingen εκφώνηση Ingen [da]
 • några εκφώνηση några [sv]
 • viss εκφώνηση viss [sv]
 • Vars εκφώνηση Vars [sv]
 • första εκφώνηση första [sv]
 • oss εκφώνηση oss [nl]
 • någon εκφώνηση någon [sv]
 • eget εκφώνηση eget [sv]
 • vår εκφώνηση vår [sv]
 • mycket εκφώνηση mycket [sv]
 • ert εκφώνηση ert [sv]
 • något εκφώνηση något [sv]
 • vårt εκφώνηση vårt [sv]
 • många εκφώνηση många [sv]
 • deras εκφώνηση deras [sv]
 • vart εκφώνηση vart [sv]
 • ENS εκφώνηση ENS [ca]
 • Enda εκφώνηση Enda [en]
 • mest εκφώνηση mest [sv]
 • inget εκφώνηση inget [sv]
 • detta εκφώνηση detta [sv]
 • siste εκφώνηση siste [no]
 • sådan εκφώνηση sådan [da]
 • flest εκφώνηση flest [sv]
 • mindre εκφώνηση mindre [sv]
 • norra εκφώνηση norra [sv]
 • hennes εκφώνηση hennes [sv]
 • annan εκφώνηση annan [sv]
 • nedre εκφώνηση nedre [sv]
 • undre εκφώνηση undre [sv]
 • vilken εκφώνηση vilken [sv]
 • samme εκφώνηση samme [da]
 • båda εκφώνηση båda [sv]
 • varje εκφώνηση varje [sv]
 • sådana εκφώνηση sådana [sv]
 • minst εκφώνηση minst [sv]
 • dessa εκφώνηση dessa [sv]
 • vilka εκφώνηση vilka [sv]
 • sista εκφώνηση sista [sv]
 • själva εκφώνηση själva [sv]
 • likadant εκφώνηση likadant [sv]
 • nästa εκφώνηση nästa [sv]
 • likadana εκφώνηση likadana [sv]
 • södra εκφώνηση södra [sv]
 • fler εκφώνηση fler [sv]
 • vilketderas εκφώνηση vilketderas [sv]
 • samtliga εκφώνηση samtliga [sv]
 • bortre εκφώνηση bortre [sv]
 • honom εκφώνηση honom [sv]
 • färre εκφώνηση färre [sv]
 • alltihop εκφώνηση alltihop [sv]
 • hurdan εκφώνηση hurdan [sv]
 • likadan εκφώνηση likadan [sv]
 • främre εκφώνηση främre [sv]
 • samtligt εκφώνηση samtligt [sv]
 • våra εκφώνηση våra [sv]
 • samma εκφώνηση samma [sv]
 • förste εκφώνηση förste [sv]
 • ingetdera εκφώνηση ingetdera [sv]
 • ingendera εκφώνηση ingendera [sv]
 • mångas εκφώνηση mångas [sv]
 • månget εκφώνηση månget [sv]
 • annat εκφώνηση annat [sv]
 • vilkensomhelst εκφώνηση vilkensomhelst [sv]
 • övrig εκφώνηση övrig [sv]
 • ditt εκφώνηση ditt [sv]
 • västra εκφώνηση västra [sv]
 • vardera εκφώνηση vardera [sv]
 • varenda εκφώνηση varenda [sv]
 • somlig εκφώνηση somlig [sv]
 • alltsamman εκφώνηση alltsamman [sv]
 • varandra εκφώνηση varandra [sv]
 • egna εκφώνηση egna [sv]
 • vilket εκφώνηση vilket [sv]
 • hurdant εκφώνηση hurdant [sv]
 • dylika εκφώνηση dylika [sv]