Κατηγορία:

svenska verb

Εγγραφείτε στις προφορές στα svenska verb

 • njuta εκφώνηση njuta [sv]
 • översätta εκφώνηση översätta [sv]
 • plugga εκφώνηση plugga [sv]
 • behöva εκφώνηση behöva [sv]
 • delegera εκφώνηση delegera [sv]
 • klinga εκφώνηση klinga [sv]
 • klaga εκφώνηση klaga [sv]
 • förstöra εκφώνηση förstöra [sv]
 • Titta εκφώνηση Titta [sv]
 • bulta εκφώνηση bulta [sv]
 • skölja εκφώνηση skölja [sv]
 • tygla εκφώνηση tygla [sv]
 • berätta εκφώνηση berätta [sv]
 • Lalla εκφώνηση Lalla [de]
 • fickparkera εκφώνηση fickparkera [sv]
 • vittra εκφώνηση vittra [sv]
 • sluka εκφώνηση sluka [cs]
 • öva εκφώνηση öva [sv]
 • ge upp εκφώνηση ge upp [sv]
 • träffa εκφώνηση träffa [sv]
 • motionera εκφώνηση motionera [sv]
 • pippa εκφώνηση pippa [sv]
 • undvika εκφώνηση undvika [sv]
 • tjata εκφώνηση tjata [sv]
 • stava εκφώνηση stava [sv]
 • födas εκφώνηση födas [sv]
 • heja εκφώνηση heja [sv]
 • larma εκφώνηση larma [sv]
 • halsa εκφώνηση halsa [sv]
 • vagga εκφώνηση vagga [sv]
 • anhålla εκφώνηση anhålla [sv]
 • runka εκφώνηση runka [sv]
 • hälla εκφώνηση hälla [sv]
 • våga εκφώνηση våga [sv]
 • ligga εκφώνηση ligga [sv]
 • fortsätta εκφώνηση fortsätta [sv]
 • skämmas εκφώνηση skämmas [sv]
 • avvakta εκφώνηση avvakta [sv]
 • genomföra εκφώνηση genomföra [sv]
 • repetera εκφώνηση repetera [sv]
 • strejka εκφώνηση strejka [sv]
 • förutsätta εκφώνηση förutsätta [sv]
 • gillra εκφώνηση gillra [sv]
 • torka εκφώνηση torka [sv]
 • lura εκφώνηση lura [gl]
 • hoppas εκφώνηση hoppas [sv]
 • stödja εκφώνηση stödja [sv]
 • gnaga εκφώνηση gnaga [sv]
 • fundera εκφώνηση fundera [sv]
 • tacka εκφώνηση tacka [sv]
 • dö εκφώνηση [sv]
 • stoltsera εκφώνηση stoltsera [sv]
 • förnya εκφώνηση förnya [sv]
 • djupna εκφώνηση djupna [sv]
 • ringa εκφώνηση ringa [sv]
 • tafsa εκφώνηση tafsa [sv]
 • finnas εκφώνηση finnas [sv]
 • dilla εκφώνηση dilla [de]
 • fingranska εκφώνηση fingranska [sv]
 • snubbla εκφώνηση snubbla [sv]
 • släppa εκφώνηση släppa [sv]
 • röntga εκφώνηση röntga [sv]
 • avvärja εκφώνηση avvärja [sv]
 • erövra εκφώνηση erövra [sv]
 • försiggå εκφώνηση försiggå [sv]
 • gotta sig εκφώνηση gotta sig [sv]
 • sanktionera εκφώνηση sanktionera [sv]
 • blunda εκφώνηση blunda [sv]
 • borsta εκφώνηση borsta [sv]
 • resa sig εκφώνηση resa sig [sv]
 • tävla εκφώνηση tävla [sv]
 • flambera εκφώνηση flambera [sv]
 • forsla εκφώνηση forsla [sv]
 • skända εκφώνηση skända [sv]
 • flamma εκφώνηση flamma [ia]
 • maximera εκφώνηση maximera [sv]
 • vallfärda εκφώνηση vallfärda [sv]
 • lokalisera εκφώνηση lokalisera [sv]
 • överdriva εκφώνηση överdriva [sv]
 • svära εκφώνηση svära [sv]
 • knycka εκφώνηση knycka [sv]
 • såga εκφώνηση såga [sv]
 • beakta εκφώνηση beakta [sv]
 • sitta εκφώνηση sitta [sv]
 • dränka εκφώνηση dränka [sv]
 • utvidga εκφώνηση utvidga [sv]
 • vålla εκφώνηση vålla [sv]
 • föranleda εκφώνηση föranleda [sv]
 • ljuda εκφώνηση ljuda [sv]
 • tänka εκφώνηση tänka [sv]
 • kämpa εκφώνηση kämpa [sv]
 • skrämma εκφώνηση skrämma [sv]
 • sporra εκφώνηση sporra [sv]
 • skaka εκφώνηση skaka [sv]
 • uppfostra εκφώνηση uppfostra [sv]
 • truga εκφώνηση truga [sv]
 • gottgöra εκφώνηση gottgöra [sv]
 • falsifiera εκφώνηση falsifiera [sv]
 • paddla εκφώνηση paddla [sv]
 • samverka εκφώνηση samverka [sv]