Κατηγορία:

Swadesh list

Εγγραφείτε στις προφορές στα Swadesh list

 • ich εκφώνηση ich [de]
 • zwei εκφώνηση zwei [de]
 • eins εκφώνηση eins [de]
 • duin εκφώνηση duin [nl]
 • Ilan εκφώνηση Ilan [nl]
 • amba εκφώνηση amba [eo]
 • waka εκφώνηση waka [mi]
 • gemu εκφώνηση gemu [ha]
 • Sunja εκφώνηση Sunja [hr]
 • ထဲ εκφώνηση ထဲ [my]
 • geren εκφώνηση geren [nds]
 • ဟောင်း εκφώνηση ဟောင်း [my]
 • အခိုး εκφώνηση အခိုး [my]
 • အငွေ့ εκφώνηση အငွေ့ [my]
 • လူ εκφώνηση လူ [my]
 • တစ် εκφώνηση တစ် [my]
 • ခွေး εκφώνηση ခွေး [my]
 • Καταγράψτε την προφορά για ၌ [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για absi absi [mnc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για adarame adarame [mnc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για aibide aibide [mnc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για akū akū [mnc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για atanggi atanggi [mnc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για eiten eiten [mnc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ememu ememu [mnc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για golmin golmin [mnc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για gūwa gūwa [mnc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για juwe juwe [mnc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για komso komso [mnc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για labdu labdu [mnc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ududu ududu [mnc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για yabade yabade [mnc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကစား ကစား [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကန် ကန် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကလေး ကလေး [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကိုက် ကိုက် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကိုင် ကိုင် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကုတ် ကုတ် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကောင်း ကောင်း [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကျ ကျ [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကျဉ်း ကျဉ်း [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကျဉ်းကျပ် ကျဉ်းကျပ် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကျနော် ကျနော် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကျမ ကျမ [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကျယ် ကျယ် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကျယ်ဝန်း ကျယ်ဝန်း [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကျော ကျော [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကျောက် ကျောက် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကျဲ ကျဲ [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကျွန်တော် ကျွန်တော် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကျွန်မ ကျွန်မ [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကြယ် ကြယ် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကြား ကြား [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကြိုး ကြိုး [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကြီး ကြီး [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကြီးမား ကြီးမား [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကြောက် ကြောက် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကြောင့် ကြောင့် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ကွယ်လွန် ကွယ်လွန် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ခင်ပွန်း ခင်ပွန်း [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ခင်ဗျား ခင်ဗျား [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ခေါင်း ခေါင်း [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ခဲ ခဲ [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ချည် ချည် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ချမ်း ချမ်း [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ချို ချို [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ချိုး ချိုး [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ချုပ် ချုပ် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ချော ချော [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ချွန် ချွန် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ချွန်ထက် ချွန်ထက် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ခြေ ခြေ [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ခြေထောက် ခြေထောက် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ခွဲ ခွဲ [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ငါ ငါ [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ငါး ငါး [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ငါတို့ ငါတို့ [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ငှက် ငှက် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για စင်း စင်း [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για စဉ်းစား စဉ်းစား [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για စား စား [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για စိမ်း စိမ်း [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για စို စို [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για စီး စီး [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για စုပ် စုပ် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για စေး စေး [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για စွဲ စွဲ [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ဆံ ဆံ [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ဆံပင် ဆံပင် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ဆား ဆား [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ဆို ဆို [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ဆိုး ဆိုး [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ဆုံး ဆုံး [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ဆော့ ဆော့ [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ဇနီး ဇနီး [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ည [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ညစ်ထည်း ညစ်ထည်း [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ညာ ညာ [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ညှစ် ညှစ် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ညှပ် ညှပ် [my] Αναμενόμενες εκφωνήσεις