Κατηγορία:

Türk alfabesi

Εγγραφείτε στις προφορές στα Türk alfabesi

 • û,Û εκφώνηση û,Û [tr]
 • i,İ εκφώνηση i,İ [tr]
 • ö,Ö εκφώνηση ö,Ö [tr]
 • ü,Ü εκφώνηση ü,Ü [tr]
 • î,Î εκφώνηση î,Î [tr]
 • â, εκφώνηση â, [tr]
 • ğ,Ğ εκφώνηση ğ,Ğ [tr]
 • ş,Ş εκφώνηση ş,Ş [tr]
 • u,U εκφώνηση u,U [tr]
 • s,S εκφώνηση s,S [tr]
 • b,B εκφώνηση b,B [tr]
 • c,C εκφώνηση c,C [tr]
 • h,H εκφώνηση h,H [tr]
 • g,G εκφώνηση g,G [tr]
 • t,T εκφώνηση t,T [tr]
 • r,R εκφώνηση r,R [tr]
 • a,A εκφώνηση a,A [tr]
 • e,E εκφώνηση e,E [tr]
 • p,P εκφώνηση p,P [tr]
 • ç,Ç εκφώνηση ç,Ç [tr]
 • bilindiği gibi εκφώνηση bilindiği gibi [tr]
 • o,O εκφώνηση o,O [tr]
 • z,Z εκφώνηση z,Z [tr]
 • l,L εκφώνηση l,L [tr]
 • m,M εκφώνηση m,M [tr]
 • v,V εκφώνηση v,V [tr]
 • k,K εκφώνηση k,K [tr]
 • j,J εκφώνηση j,J [tr]
 • d,D εκφώνηση d,D [tr]
 • ı,I εκφώνηση ı,I [tr]
 • n,N εκφώνηση n,N [tr]
 • f,F εκφώνηση f,F [tr]
 • y,Y εκφώνηση y,Y [tr]