Κατηγορία:

Türkiye'nin illeri

Εγγραφείτε στις προφορές στα Türkiye'nin illeri

 • Eskişehir εκφώνηση
  Eskişehir [tr]
 • Kayseri εκφώνηση
  Kayseri [tr]
 • Edirne εκφώνηση
  Edirne [tr]
 • Sivas εκφώνηση
  Sivas [tr]
 • Nevşehir εκφώνηση
  Nevşehir [tr]
 • Ağrı εκφώνηση
  Ağrı [tr]
 • aydın εκφώνηση
  aydın [tr]
 • Adana εκφώνηση
  Adana [tr]
 • Giresun εκφώνηση
  Giresun [tr]
 • Niğde εκφώνηση
  Niğde [tr]
 • Çanakkale εκφώνηση
  Çanakkale [tr]
 • Yozgat εκφώνηση
  Yozgat [tr]
 • ordu εκφώνηση
  ordu [eu]
 • Mardin εκφώνηση
  Mardin [tr]
 • Mersin εκφώνηση
  Mersin [tr]
 • Erzurum εκφώνηση
  Erzurum [tr]
 • Gümüşhane εκφώνηση
  Gümüşhane [tr]
 • Düzce εκφώνηση
  Düzce [tr]
 • Şanlıurfa εκφώνηση
  Şanlıurfa [tr]
 • Muğla εκφώνηση
  Muğla [tr]
 • Diyarbakır εκφώνηση
  Diyarbakır [tr]
 • Gaziantep εκφώνηση
  Gaziantep [tr]
 • Sinop εκφώνηση
  Sinop [tr]
 • Tekirdağ εκφώνηση
  Tekirdağ [tr]
 • Kırşehir εκφώνηση
  Kırşehir [tr]
 • Kırıkkale εκφώνηση
  Kırıkkale [tr]
 • Kocaeli εκφώνηση
  Kocaeli [tr]
 • Hakkari εκφώνηση
  Hakkari [tr]
 • Samsun εκφώνηση
  Samsun [tr]
 • Balıkesir εκφώνηση
  Balıkesir [tr]
 • Aksaray εκφώνηση
  Aksaray [tr]
 • Elazığ εκφώνηση
  Elazığ [tr]
 • Malatya εκφώνηση
  Malatya [tr]
 • Bilecik εκφώνηση
  Bilecik [tr]
 • Konya εκφώνηση
  Konya [tr]
 • Isparta εκφώνηση
  Isparta [tr]
 • Rize εκφώνηση
  Rize [tr]
 • Kahramanmaraş εκφώνηση
  Kahramanmaraş [tr]
 • Denizli εκφώνηση
  Denizli [tr]
 • Kırklareli εκφώνηση
  Kırklareli [tr]
 • Erzincan εκφώνηση
  Erzincan [ku]
 • Uşak εκφώνηση
  Uşak [tr]
 • Tunceli εκφώνηση
  Tunceli [tr]
 • Zonguldak εκφώνηση
  Zonguldak [tr]
 • Bingöl εκφώνηση
  Bingöl [tr]
 • Karaman εκφώνηση
  Karaman [tr]
 • Çankırı εκφώνηση
  Çankırı [tr]
 • Kastamonu εκφώνηση
  Kastamonu [tr]
 • Siirt εκφώνηση
  Siirt [tr]
 • Bolu εκφώνηση
  Bolu [tr]
 • Burdur εκφώνηση
  Burdur [tr]
 • Hatay εκφώνηση
  Hatay [tr]
 • Yalova εκφώνηση
  Yalova [tr]
 • Kütahya εκφώνηση
  Kütahya [tr]
 • Osmaniye εκφώνηση
  Osmaniye [tr]
 • Kilis εκφώνηση
  Kilis [tr]
 • Çorum εκφώνηση
  Çorum [tr]
 • Bitlis εκφώνηση
  Bitlis [tr]
 • Iğdır εκφώνηση
  Iğdır [tr]
 • Adıyaman εκφώνηση
  Adıyaman [tr]
 • Manisa εκφώνηση
  Manisa [tr]
 • Tokat εκφώνηση
  Tokat [tr]
 • afyon εκφώνηση
  afyon [tr]
 • Ardahan εκφώνηση
  Ardahan [tr]
 • Şırnak εκφώνηση
  Şırnak [tr]
 • Bartın εκφώνηση
  Bartın [tr]
 • Sakarya εκφώνηση
  Sakarya [tr]
 • Kars εκφώνηση
  Kars [tr]
 • Bayburt εκφώνηση
  Bayburt [tr]
 • Muş εκφώνηση
  Muş [tr]
 • Karabük εκφώνηση
  Karabük [tr]
 • Artvin εκφώνηση
  Artvin [tr]