Κατηγορία:

Tatar Swadesh list

Εγγραφείτε στις προφορές στα Tatar Swadesh list

 • sul εκφώνηση sul [tt]
 • без εκφώνηση без [tt]
 • май εκφώνηση май [ru]
 • кем εκφώνηση кем [ru]
 • аз εκφώνηση аз [tt]
 • ел εκφώνηση ел [tt]
 • Йолдыз εκφώνηση Йолдыз [tt]
 • ат εκφώνηση ат [tt]
 • Кояш εκφώνηση Кояш [chm]
 • кайда εκφώνηση кайда [tt]
 • арка εκφώνηση арка [tt]
 • тире εκφώνηση тире [tt]
 • Кызыл εκφώνηση Кызыл [tt]
 • Ай εκφώνηση Ай [tt]
 • Анна εκφώνηση Анна [ru]
 • мин εκφώνηση мин [tt]
 • Ак εκφώνηση Ак [tt]
 • исем εκφώνηση исем [tt]
 • Бер εκφώνηση Бер [tt]
 • көл εκφώνηση көл [tt]
 • көн εκφώνηση көн [tt]
 • суык εκφώνηση суык [tt]
 • корт εκφώνηση корт [tt]
 • ни εκφώνηση ни [tt]
 • авыз εκφώνηση авыз [tt]
 • кош εκφώνηση кош [tt]
 • кайчан εκφώνηση кайчан [tt]
 • су εκφώνηση су [tt]
 • ана εκφώνηση ана [tt]
 • эт εκφώνηση эт [tt]
 • муен εκφώνηση муен [tt]
 • яшел εκφώνηση яшел [tt]
 • дөрес εκφώνηση дөрес [tt]
 • тар εκφώνηση тар [tt]
 • баш εκφώνηση баш [tt]
 • тау εκφώνηση тау [ru]
 • тел εκφώνηση тел [tt]
 • кар εκφώνηση кар [tt]
 • яхшы εκφώνηση яхшы [tt]
 • елга εκφώνηση елга [tt]
 • канат εκφώνηση канат [tt]
 • ит εκφώνηση ит [tt]
 • урман εκφώνηση урман [tt]
 • җил εκφώνηση җил [tt]
 • хатын εκφώνηση хатын [tt]
 • теге εκφώνηση теге [tt]
 • бала εκφώνηση бала [tt]
 • тегендә εκφώνηση тегендә [tt]
 • иске εκφώνηση иске [tt]
 • һәм εκφώνηση һәм [tt]
 • бот εκφώνηση бот [uk]
 • кара εκφώνηση кара [tt]
 • бөтен εκφώνηση бөтен [tt]
 • ул εκφώνηση ул [tt]
 • дүрт εκφώνηση дүрт [tt]
 • белән εκφώνηση белән [tt]
 • Юл εκφώνηση Юл [tt]
 • уң εκφώνηση уң [tt]
 • нечкә εκφώνηση нечкә [tt]
 • йөрәк εκφώνηση йөрәк [tt]
 • төн εκφώνηση төн [tt]
 • кул εκφώνηση кул [tt]
 • таш εκφώνηση таш [tt]
 • күз εκφώνηση күз [tt]
 • гөл εκφώνηση гөл [tt]
 • кеше εκφώνηση кеше [tt]
 • яңа εκφώνηση яңа [tt]
 • уйларга εκφώνηση уйларга [tt]
 • бет εκφώνηση бет [tt]
 • кыска εκφώνηση кыска [tt]
 • күрергә εκφώνηση күрергә [tt]
 • күк εκφώνηση күк [tt]
 • балык εκφώνηση балык [tt]
 • түгел εκφώνηση түгел [tt]
 • аркан εκφώνηση аркан [ru]
 • киң εκφώνηση киң [tt]
 • биш εκφώνηση биш [tt]
 • Анда εκφώνηση Анда [tt]
 • төтен εκφώνηση төтен [tt]
 • чөнки εκφώνηση чөнки [tt]
 • әйтергә εκφώνηση әйтергә [tt]
 • бау εκφώνηση бау [chm]
 • өч εκφώνηση өч [tt]
 • сез εκφώνηση сез [tt]
 • baw εκφώνηση baw [cy]
 • агач εκφώνηση агач [chm]
 • кече εκφώνηση кече [chm]
 • ут εκφώνηση ут [tt]
 • салкын εκφώνηση салкын [tt]
 • өстендә εκφώνηση өстендә [tt]
 • авыр εκφώνηση авыр [tt]
 • kül εκφώνηση kül [tr]
 • ике εκφώνηση ике [tt]
 • бәйләргә εκφώνηση бәйләргә [tt]
 • яшәргә εκφώνηση яшәргә [tt]
 • үлән εκφώνηση үлән [tt]
 • Сары εκφώνηση Сары [tt]
 • Томан εκφώνηση Томан [tt]
 • башка εκφώνηση башка [ru]
 • җылы εκφώνηση җылы [tt]