Κατηγορία:

tegosõnaq

Εγγραφείτε στις προφορές στα tegosõnaq

  • minemä εκφώνηση minemä [vro]
  • tulõma εκφώνηση tulõma [vro]
  • käümä εκφώνηση käümä [vro]
  • kõnõlõma εκφώνηση kõnõlõma [vro]
  • tegemä εκφώνηση tegemä [vro]
  • süümä εκφώνηση süümä [vro]