Κατηγορία:

the days of the week

Εγγραφείτε στις προφορές στα the days of the week

  • Tuesday εκφώνηση
    Tuesday [en]
  • Thursday εκφώνηση
    Thursday [en]
  • Wednesday εκφώνηση
    Wednesday [en]