Κατηγορία:

time

Εγγραφείτε στις προφορές στα time

  • Καταγράψτε την προφορά για Nyencakare Nyencakare [cgg] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
  • Καταγράψτε την προφορά για Omu kasheeshe Omu kasheeshe [cgg] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
  • Καταγράψτε την προφορά για izooba izooba [cgg] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
  • Καταγράψτε την προφορά για Nyomwabazyo Nyomwabazyo [cgg] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
  • Καταγράψτε την προφορά για Omwabazyo Omwabazyo [cgg] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
  • Καταγράψτε την προφορά για sikhatsi sikhatsi [ss] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
  • Καταγράψτε την προφορά για Erizooba Erizooba [cgg] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
  • Καταγράψτε την προφορά για namaj namaj [nah] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
  • Καταγράψτε την προφορά για Ekiro Ekiro [cgg] Αναμενόμενες εκφωνήσεις