Κατηγορία:

toneless words

Εγγραφείτε στις προφορές στα toneless words

 • 冰糖葫芦儿 εκφώνηση 冰糖葫芦儿 [zh]
 • 喳喳 εκφώνηση 喳喳 [zh]
 • 差不离儿 εκφώνηση 差不离儿 [zh]
 • 差使 εκφώνηση 差使 [zh]
 • 巴拉 εκφώνηση 巴拉 [zh]
 • 把(bà)子 εκφώνηση 把(bà)子 [zh]
 • 把儿 εκφώνηση 把儿 [zh]
 • 拨浪鼓儿 εκφώνηση 拨浪鼓儿 [zh]
 • 插关儿 εκφώνηση 插关儿 [zh]
 • 搀和 εκφώνηση 搀和 [zh]
 • 摆设(名) εκφώνηση 摆设(名) [zh]
 • 汊子 εκφώνηση 汊子 [zh]
 • 茬子 εκφώνηση 茬子 [zh]
 • 鼻子眼儿 εκφώνηση 鼻子眼儿 [zh]
 • 上司 εκφώνηση 上司 [ja]
 • 上头 εκφώνηση 上头 [nan]
 • 上边 εκφώνηση 上边 [yue]
 • 下巴 εκφώνηση 下巴 [zh]
 • 不是 εκφώνηση 不是 [nan]
 • 不由得 εκφώνηση 不由得 [zh]
 • 东家 εκφώνηση 东家 [nan]
 • 东西 εκφώνηση 东西 [zh]
 • 东边 εκφώνηση 东边 [zh]
 • 个子 εκφώνηση 个子 [zh]
 • 为了 εκφώνηση 为了 [zh]
 • 为着 εκφώνηση 为着 [zh]
 • 乐和 εκφώνηση 乐和 [zh]
 • 乜斜 εκφώνηση 乜斜 [zh]
 • 乡下 εκφώνηση 乡下 [zh]
 • 书记 εκφώνηση 书记 [wuu]
 • 买卖 εκφώνηση 买卖 [zh]
 • 乱乎 εκφώνηση 乱乎 [zh]
 • 乱腾 εκφώνηση 乱腾 [zh]
 • 事情 εκφώνηση 事情 [ja]
 • 二乎 εκφώνηση 二乎 [zh]
 • 亏得 εκφώνηση 亏得 [zh]
 • 亏空 εκφώνηση 亏空 [zh]
 • 交情 εκφώνηση 交情 [zh]
 • 亭子 εκφώνηση 亭子 [zh]
 • 亮堂 εκφώνηση 亮堂 [zh]
 • 亲家 εκφώνηση 亲家 [zh]
 • 亲戚 εκφώνηση 亲戚 [zh]
 • 人们 εκφώνηση 人们 [zh]
 • 人家 εκφώνηση 人家 [wuu]
 • 什么 εκφώνηση 什么 [hak]
 • 他们 εκφώνηση 他们 [zh]
 • 任务 εκφώνηση 任务 [zh]
 • 休息 εκφώνηση 休息 [zh]
 • 伙计 εκφώνηση 伙计 [hak]
 • 伯伯 εκφώνηση 伯伯 [zh]
 • 估摸 εκφώνηση 估摸 [zh]
 • 似的 εκφώνηση 似的 [zh]
 • 佛爷 εκφώνηση 佛爷 [zh]
 • 你们 εκφώνηση 你们 [zh]
 • 使唤 εκφώνηση 使唤 [zh]
 • 使得 εκφώνηση 使得 [zh]
 • 例子 εκφώνηση 例子 [zh]
 • 便宜 εκφώνηση 便宜 [zh]
 • 便当 εκφώνηση 便当 [zh]
 • 俏皮 εκφώνηση 俏皮 [zh]
 • 俗气 εκφώνηση 俗气 [zh]
 • 保人 εκφώνηση 保人 [zh]
 • 倒腾 εκφώνηση 倒腾 [zh]
 • 停当 εκφώνηση 停当 [zh]
 • 儿子 εκφώνηση 儿子 [zh]
 • 先生 εκφώνηση 先生 [ja]
 • 光溜 εκφώνηση 光溜 [zh]
 • 免得 εκφώνηση 免得 [zh]
 • 兜兜 εκφώνηση 兜兜 [wuu]
 • 兜肚 εκφώνηση 兜肚 [zh]
 • 全乎 εκφώνηση 全乎 [zh]
 • 八哥 εκφώνηση 八哥 [zh]
 • 公公 εκφώνηση 公公 [zh]
 • 公家 εκφώνηση 公家 [ja]
 • 兴头 εκφώνηση 兴头 [zh]
 • 冒失 εκφώνηση 冒失 [zh]
 • 冠子 εκφώνηση 冠子 [zh]
 • 冷战 εκφώνηση 冷战 [zh]
 • 冷清 εκφώνηση 冷清 [zh]
 • 凉快 εκφώνηση 凉快 [zh]
 • 凳子 εκφώνηση 凳子 [zh]
 • 刀子 εκφώνηση 刀子 [zh]
 • 分寸 εκφώνηση 分寸 [zh]
 • 刨子 εκφώνηση 刨子 [zh]
 • 利索 εκφώνηση 利索 [zh]
 • 利落 εκφώνηση 利落 [zh]
 • 别人 εκφώνηση 别人 [zh]
 • 别价 εκφώνηση 别价 [zh]
 • 别别扭扭 εκφώνηση 别别扭扭 [zh]
 • 别子 εκφώνηση 别子 [zh]
 • 别扭 εκφώνηση 别扭 [zh]
 • 刷子 εκφώνηση 刷子 [zh]
 • 前头 εκφώνηση 前头 [cjy]
 • 前边 εκφώνηση 前边 [zh]
 • 力气 εκφώνηση 力气 [zh]
 • 办公室 εκφώνηση 办公室 [zh]
 • 功夫 εκφώνηση 功夫 [yue]
 • 动弹 εκφώνηση 动弹 [zh]
 • 动换 εκφώνηση 动换 [zh]
 • 动静 εκφώνηση 动静 [zh]