Κατηγορία:

toponimy-tuvan

Εγγραφείτε στις προφορές στα toponimy-tuvan

 • бай εκφώνηση бай [tt]
 • агыш εκφώνηση агыш [tt]
 • Шурум-Хөл εκφώνηση Шурум-Хөл [tyv]
 • Пөштүг-Хем εκφώνηση Пөштүг-Хем [tyv]
 • Кадый εκφώνηση Кадый [tt]
 • Салык εκφώνηση Салык [tyv]
 • Улуг-Аяңгаты εκφώνηση Улуг-Аяңгаты [tyv]
 • Ак-Довурак εκφώνηση Ак-Довурак [ru]
 • калчан εκφώνηση калчан [tt]
 • талым εκφώνηση талым [tt]
 • Кара-Харагай εκφώνηση Кара-Харагай [tyv]
 • Хадың εκφώνηση Хадың [tyv]
 • Көжээ εκφώνηση Көжээ [tyv]
 • Ортаа-Шивилиг εκφώνηση Ортаа-Шивилиг [tyv]
 • Дөң-Терезин εκφώνηση Дөң-Терезин [tyv]
 • Бай-Тайга εκφώνηση Бай-Тайга [tyv]
 • Көк-Сайыр εκφώνηση Көк-Сайыр [tyv]
 • Тере-Хөл εκφώνηση Тере-Хөл [tyv]
 • Ээрбек εκφώνηση Ээрбек [tyv]
 • Чавала εκφώνηση Чавала [tyv]
 • Балыктыг-Хем εκφώνηση Балыктыг-Хем [tyv]
 • Хаактыг-Хем εκφώνηση Хаактыг-Хем [tyv]
 • Сарыг-Хөл εκφώνηση Сарыг-Хөл [tyv]
 • Чүрек-Тайга εκφώνηση Чүрек-Тайга [tyv]
 • Өстүре εκφώνηση Өстүре [tyv]
 • Качык εκφώνηση Качык [tt]
 • эжим εκφώνηση эжим [tyv]
 • Чазылыг-Хем εκφώνηση Чазылыг-Хем [tyv]
 • Доңгул-Тайга εκφώνηση Доңгул-Тайга [tyv]
 • Майналыг εκφώνηση Майналыг [tyv]
 • Ортаа-Хем εκφώνηση Ортаа-Хем [tyv]
 • Хөлчүк εκφώνηση Хөлчүк [tyv]
 • Биче-Баян-Кол εκφώνηση Биче-Баян-Кол [tyv]
 • Чойган-Хөл εκφώνηση Чойган-Хөл [tyv]
 • Ак-Кара-Суг εκφώνηση Ак-Кара-Суг [tyv]
 • Оргу-Тайга εκφώνηση Оргу-Тайга [tyv]
 • Үжеп-Аксы εκφώνηση Үжеп-Аксы [tyv]
 • Чыргакы εκφώνηση Чыргакы [tyv]
 • Өртең-Тайга εκφώνηση Өртең-Тайга [tyv]
 • Чиңге-Сай εκφώνηση Чиңге-Сай [tyv]
 • Шара-Нуур εκφώνηση Шара-Нуур [tyv]
 • Καταγράψτε την προφορά για Межегей Межегей [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Тээли Тээли [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Эмген-Хөл Эмген-Хөл [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Теректиг-Хем Теректиг-Хем [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Теректиг Теректиг [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Шаңган Шаңган [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Шекпээр Шекпээр [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Улуг-Бугаш Улуг-Бугаш [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Улуг-Хая Улуг-Хая [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Уургайлыг Уургайлыг [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Үш-Белдир Үш-Белдир [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Үшпе-Хөл Үшпе-Хөл [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Хам-Дыт Хам-Дыт [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Хөндергей Хөндергей [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Чааты Чааты [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Чаш-Тал Чаш-Тал [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Чедер Чедер [uk | tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Чиңге-Каът Чиңге-Каът [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για чөөн чөөн [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Шаңчы Шаңчы [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Шагонар Шагонар [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Аныяк-Аяңгаты Аныяк-Аяңгаты [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Булуң-Бажы Булуң-Бажы [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Берт-Ой Берт-Ой [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Белин-Нуур Белин-Нуур [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Белдир-Арыг Белдир-Арыг [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Бедий Бедий [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Баян-Кол Баян-Кол [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Баскыш-Хөл Баскыш-Хөл [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Аът-Чолдуг-Тайга Аът-Чолдуг-Тайга [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Артыш-Тайга Артыш-Тайга [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Бүрен-Хем-Аксы Бүрен-Хем-Аксы [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Амдыйгын-Хөл Амдыйгын-Хөл [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Ак-Тал Ак-Тал [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Ак-Кежиг Ак-Кежиг [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Ак-Даш Ак-Даш [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Ак-Аксы Ак-Аксы [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Айматы Айматы [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Азөөт Азөөт [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Адар-Төш Адар-Төш [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Көшке-Тайга Көшке-Тайга [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Сукпак Сукпак [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Самагалдай Самагалдай [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Саадак-Терек Саадак-Терек [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Маймазын Маймазын [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Кызыл-Тей Кызыл-Тей [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Кызыл-Тайга Кызыл-Тайга [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για куран куран [kv | tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Кудургалыг Кудургалыг [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Тевек Тевек [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Каък Каък [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Каравей Каравей [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Кара-Тайга Кара-Тайга [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Кара-Булуң Кара-Булуң [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Кара-Белдир Кара-Белдир [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Кара-Адыр Кара-Адыр [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Дүрген Дүрген [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Далга-Хонуг Далга-Хонуг [tyv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις