Κατηγορία:

vardai: asmenvardis m.: vardas

Εγγραφείτε στις προφορές στα vardai: asmenvardis m.: vardas