Κατηγορία:

vardai: vietovardis f.: LT: miestas

Εγγραφείτε στις προφορές στα vardai: vietovardis f.: LT: miestas