Κατηγορία:

verb

Εγγραφείτε στις προφορές στα verb

 • Καταγράψτε την προφορά για πορθέω πορθέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ὁμοιόω ὁμοιόω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για θαρσέω θαρσέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • εισάγω εκφώνηση εισάγω [el]
 • σφάζω εκφώνηση σφάζω [el]
 • Καταγράψτε την προφορά για πέρθω πέρθω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για περάω περάω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ὀρθόω ὀρθόω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • skończyło się εκφώνηση skończyło się [pl]
 • Καταγράψτε την προφορά για κυρέω κυρέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • κλίνω εκφώνηση κλίνω [el]
 • wrócili εκφώνηση wrócili [pl]
 • Καταγράψτε την προφορά για ἐξάγω ἐξάγω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για χράω χράω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για τρέω τρέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ὁμόω ὁμόω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ἧμαι ἧμαι [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • posunąć się εκφώνηση posunąć się [pl]
 • Καταγράψτε την προφορά για χόω χόω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • کَٹنا εκφώνηση کَٹنا [ur]
 • جھپٹنا εκφώνηση جھپٹنا [ur]
 • przeoczyć εκφώνηση przeoczyć [pl]
 • ujawniły εκφώνηση ujawniły [pl]
 • سوجھنا εκφώνηση سوجھنا [ur]
 • سر ہونا εκφώνηση سر ہونا [ur]
 • ڈهونڈنا εκφώνηση ڈهونڈنا [ur]
 • اکھاڑنا εκφώνηση اکھاڑنا [ur]
 • اوُچلو εκφώνηση اوُچلو [ur]
 • ٹالنا εκφώνηση ٹالنا [ur]
 • گھیسٹنا εκφώνηση گھیسٹنا [ur]
 • گھیرنا εκφώνηση گھیرنا [ur]
 • دہرانا εκφώνηση دہرانا [ur]
 • گھٹانا εκφώνηση گھٹانا [ur]
 • گنانا εκφώνηση گنانا [ur]
 • لٹکانا εκφώνηση لٹکانا [ur]
 • اونگھنا εκφώνηση اونگھنا [ur]
 • gallop εκφώνηση gallop [en]
 • dehumanise εκφώνηση dehumanise [en]
 • dehumanized εκφώνηση dehumanized [en]
 • dehumanize εκφώνηση dehumanize [en]
 • becloud εκφώνηση becloud [en]
 • overthrow εκφώνηση overthrow [en]
 • moat εκφώνηση moat [en]
 • perturb εκφώνηση perturb [en]
 • molest εκφώνηση molest [en]
 • disturb εκφώνηση disturb [en]
 • sweep εκφώνηση sweep [en]
 • worship εκφώνηση worship [en]
 • furnish εκφώνηση furnish [en]
 • rove εκφώνηση rove [en]
 • crackle εκφώνηση crackle [en]
 • oprószyć εκφώνηση oprószyć [pl]
 • nakazywano εκφώνηση nakazywano [pl]
 • radowałyście się εκφώνηση radowałyście się [pl]
 • remove εκφώνηση remove [en]
 • debark εκφώνηση debark [en]
 • blare εκφώνηση blare [en]
 • ٹلنا εκφώνηση ٹلنا [ur]
 • تمتمانا εκφώνηση تمتمانا [ur]
 • لٹکنا εκφώνηση لٹکنا [ur]
 • ہلانا εκφώνηση ہلانا [ur]
 • protendĕre εκφώνηση protendĕre [la]
 • نمٹانا εκφώνηση نمٹانا [ur]
 • تکنا εκφώνηση تکنا [ur]
 • ڈبانا εκφώνηση ڈبانا [ur]
 • گلے لگانا εκφώνηση گلے لگانا [ur]
 • سمیٹنا εκφώνηση سمیٹنا [ur]
 • donosić εκφώνηση donosić [pl]
 • bulwersuje εκφώνηση bulwersuje [pl]
 • کھوجنا εκφώνηση کھوجنا [ur]
 • یکجا εκφώνηση یکجا [ur]
 • στρατοπεδεύω εκφώνηση στρατοπεδεύω [el]
 • προαιρέω εκφώνηση προαιρέω [grc]
 • διοικέω εκφώνηση διοικέω [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για ἐγκαλέω ἐγκαλέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για καταγιγνώσκω καταγιγνώσκω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • παραγγέλλω εκφώνηση παραγγέλλω [el]
 • πρεσβεύω εκφώνηση πρεσβεύω [el]
 • Καταγράψτε την προφορά για τηρέω τηρέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για διατελέω διατελέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ἐλευθερόω ἐλευθερόω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για μαρτυρέω μαρτυρέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για διαιρέω διαιρέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ἐξαπατάω ἐξαπατάω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ἡσσάομαι ἡσσάομαι [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για συντίθημι συντίθημι [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για προστάσσω προστάσσω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για οἰκοδομέω οἰκοδομέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για τιμωρέω τιμωρέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ἐπιθυμέω ἐπιθυμέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Ἐπιχειρέω Ἐπιχειρέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για πολιορκέω πολιορκέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για λυπέω λυπέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για προίημι προίημι [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ἠμί ἠμί [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Tanks εκφώνηση Tanks [en]
 • نپٹنا εκφώνηση نپٹنا [ur]
 • بہانا εκφώνηση بہانا [ur]
 • odlatują εκφώνηση odlatują [pl]
 • عکاس εκφώνηση عکاس [fa]