Κατηγορία:

verb

Εγγραφείτε στις προφορές στα verb

 • denerwować się εκφώνηση denerwować się [pl]
 • pokazujesz εκφώνηση pokazujesz [pl]
 • różniły się εκφώνηση różniły się [pl]
 • SVO εκφώνηση SVO [is]
 • råda εκφώνηση råda [sv]
 • mogą εκφώνηση mogą [pl]
 • integrate εκφώνηση integrate [en]
 • 开汽车 εκφώνηση 开汽车 [zh]
 • tosnie εκφώνηση tosnie [tly]
 • toše εκφώνηση toše [tly]
 • toknie εκφώνηση toknie [tly]
 • toik be εκφώνηση toik be [tly]
 • tožnie εκφώνηση tožnie [tly]
 • tovnie εκφώνηση tovnie [tly]
 • tov doe εκφώνηση tov doe [tly]
 • tov ome εκφώνηση tov ome [tly]
 • tyr-tyr karde εκφώνηση tyr-tyr karde [tly]
 • tyndie εκφώνηση tyndie [tly]
 • tylovnie εκφώνηση tylovnie [tly]
 • tykne εκφώνηση tykne [tly]
 • Tyke εκφώνηση Tyke [en]
 • ting karde εκφώνηση ting karde [tly]
 • tumo be εκφώνηση tumo be [tly]
 • tumo karde εκφώνηση tumo karde [tly]
 • təškil be εκφώνηση təškil be [tly]
 • təškil karde εκφώνηση təškil karde [tly]
 • təši be εκφώνηση təši be [tly]
 • təšəkkur karde εκφώνηση təšəkkur karde [tly]
 • təšviš egynie εκφώνηση təšviš egynie [tly]
 • təšviš dəše εκφώνηση təšviš dəše [tly]
 • təčhiz be εκφώνηση təčhiz be [tly]
 • təslim karde εκφώνηση təslim karde [tly]
 • təhvil doe εκφώνηση təhvil doe [tly]
 • sekularyzować εκφώνηση sekularyzować [pl]
 • təsvir doe εκφώνηση təsvir doe [tly]
 • təsəvvur karde εκφώνηση təsəvvur karde [tly]
 • təsdyq karde εκφώνηση təsdyq karde [tly]
 • təsdyq be εκφώνηση təsdyq be [tly]
 • pegordyne εκφώνηση pegordyne [tly]
 • tərčumə karde εκφώνηση tərčumə karde [tly]
 • Καταγράψτε την προφορά για tərəddud karde tərəddud karde [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tərbijə gəte tərbijə gəte [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tərbijə doe tərbijə doe [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tərbijə karde tərbijə karde [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για təpe təpe [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nəfəs ogəte nəfəs ogəte [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nəfəs byrnie nəfəs byrnie [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nəfəs doe nəfəs doe [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nəfəs se nəfəs se [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για təmom karde təmom karde [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για təmom be təmom be [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για təmiz karde təmiz karde [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tələb karde tələb karde [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tək-tuk karde tək-tuk karde [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για təkror be təkror be [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για təkror karde təkror karde [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για təkovnie təkovnie [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tədqiqat barde tədqiqat barde [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για təvil pegəte təvil pegəte [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για təve təve [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για taxir eqande taxir eqande [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για taspe taspe [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tasir karde tasir karde [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για torsynie torsynie [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • tadibəsə be εκφώνηση tadibəsə be [tly]
 • tavzy kəše εκφώνηση tavzy kəše [tly]
 • ta karde εκφώνηση ta karde [tly]
 • myvəffəq be εκφώνηση myvəffəq be [tly]
 • garble εκφώνηση garble [en]
 • آنسو صاف کرنا εκφώνηση آنسو صاف کرنا [ur]
 • obrzeżyć εκφώνηση obrzeżyć [pl]
 • چَوکْڑی بُھول گیا εκφώνηση چَوکْڑی بُھول گیا [ur]
 • message εκφώνηση message [en]
 • gyrdə karde εκφώνηση gyrdə karde [tly]
 • пьющая εκφώνηση пьющая [ru]
 • bemoan εκφώνηση bemoan [en]
 • Werft εκφώνηση Werft [de]
 • še-omə karde εκφώνηση še-omə karde [tly]
 • še εκφώνηση še [sl]
 • šure εκφώνηση šure [tly]
 • ešure εκφώνηση ešure [tly]
 • šar-šar karde εκφώνηση šar-šar karde [tly]
 • šartuk kuje εκφώνηση šartuk kuje [tly]
 • šap-šap karde εκφώνηση šap-šap karde [tly]
 • šande εκφώνηση šande [tly]
 • pur karde εκφώνηση pur karde [tly]
 • pur be εκφώνηση pur be [tly]
 • pu karde εκφώνηση pu karde [tly]
 • Καταγράψτε την προφορά για dəparzynie dəparzynie [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για pokəmu be pokəmu be [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για pojmol karde pojmol karde [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για pojvonie pojvonie [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για pobənəso nəve pobənəso nəve [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για po karde po karde [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για po gəte po gəte [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για po noe po noe [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για pjan be pjan be [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για pjan karde pjan karde [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για pyšk gəte pyšk gəte [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για pyc-pyc karde pyc-pyc karde [tly] Αναμενόμενες εκφωνήσεις