Κατηγορία:

verb

Εγγραφείτε στις προφορές στα verb

 • ھوں εκφώνηση ھوں [ur]
 • جا εκφώνηση جا [fa]
 • theorise εκφώνηση theorise [en]
 • widen εκφώνηση widen [en]
 • ہونے εκφώνηση ہونے [ur]
 • آئی εκφώνηση آئی [ur]
 • ogołacana εκφώνηση ogołacana [pl]
 • zostawiło εκφώνηση zostawiło [pl]
 • zdejmę εκφώνηση zdejmę [pl]
 • abash εκφώνηση abash [en]
 • pry εκφώνηση pry [en]
 • toughen εκφώνηση toughen [en]
 • drip εκφώνηση drip [en]
 • garner εκφώνηση garner [en]
 • dissociate εκφώνηση dissociate [en]
 • کھولو εκφώνηση کھولو [ur]
 • راس آنا εκφώνηση راس آنا [ur]
 • پھٹنا εκφώνηση پھٹنا [ur]
 • παραπλήσιος εκφώνηση παραπλήσιος [el]
 • περιίστημι εκφώνηση περιίστημι [grc]
 • συμμαχέω εκφώνηση συμμαχέω [grc]
 • συμβάλλω εκφώνηση συμβάλλω [el]
 • στεφανόω εκφώνηση στεφανόω [grc]
 • κατοικέω εκφώνηση κατοικέω [grc]
 • ἐξελέγχω εκφώνηση ἐξελέγχω [grc]
 • προερέω εκφώνηση προερέω [grc]
 • πειράζω εκφώνηση πειράζω [el]
 • Καταγράψτε την προφορά για ἐξαιρέω ἐξαιρέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για χειρόω χειρόω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για τειχέω τειχέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για στερέω στερέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για προθέω προθέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για πορθέω πορθέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ὁμοιόω ὁμοιόω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για θαρσέω θαρσέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • εισάγω εκφώνηση εισάγω [el]
 • σφάζω εκφώνηση σφάζω [el]
 • Καταγράψτε την προφορά για πέρθω πέρθω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για περάω περάω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ὀρθόω ὀρθόω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • skończyło się εκφώνηση skończyło się [pl]
 • Καταγράψτε την προφορά για κυρέω κυρέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • κλίνω εκφώνηση κλίνω [el]
 • wrócili εκφώνηση wrócili [pl]
 • Καταγράψτε την προφορά για ἐξάγω ἐξάγω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για χράω χράω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για τρέω τρέω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ὁμόω ὁμόω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ἧμαι ἧμαι [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • posunąć się εκφώνηση posunąć się [pl]
 • Καταγράψτε την προφορά για χόω χόω [grc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • کَٹنا εκφώνηση کَٹنا [ur]
 • جھپٹنا εκφώνηση جھپٹنا [ur]
 • przeoczyć εκφώνηση przeoczyć [pl]
 • ujawniły εκφώνηση ujawniły [pl]
 • سوجھنا εκφώνηση سوجھنا [ur]
 • سر ہونا εκφώνηση سر ہونا [ur]
 • ڈهونڈنا εκφώνηση ڈهونڈنا [ur]
 • اکھاڑنا εκφώνηση اکھاڑنا [ur]
 • اوُچلو εκφώνηση اوُچلو [ur]
 • ٹالنا εκφώνηση ٹالنا [ur]
 • گھیسٹنا εκφώνηση گھیسٹنا [ur]
 • گھیرنا εκφώνηση گھیرنا [ur]
 • دہرانا εκφώνηση دہرانا [ur]
 • گھٹانا εκφώνηση گھٹانا [ur]
 • گنانا εκφώνηση گنانا [ur]
 • لٹکانا εκφώνηση لٹکانا [ur]
 • اونگھنا εκφώνηση اونگھنا [ur]
 • gallop εκφώνηση gallop [en]
 • dehumanise εκφώνηση dehumanise [en]
 • dehumanized εκφώνηση dehumanized [en]
 • dehumanize εκφώνηση dehumanize [en]
 • becloud εκφώνηση becloud [en]
 • overthrow εκφώνηση overthrow [en]
 • moat εκφώνηση moat [en]
 • perturb εκφώνηση perturb [en]
 • molest εκφώνηση molest [en]
 • disturb εκφώνηση disturb [en]
 • sweep εκφώνηση sweep [en]
 • worship εκφώνηση worship [en]
 • furnish εκφώνηση furnish [en]
 • rove εκφώνηση rove [en]
 • crackle εκφώνηση crackle [en]
 • oprószyć εκφώνηση oprószyć [pl]
 • nakazywano εκφώνηση nakazywano [pl]
 • radowałyście się εκφώνηση radowałyście się [pl]
 • remove εκφώνηση remove [en]
 • debark εκφώνηση debark [en]
 • blare εκφώνηση blare [en]
 • ٹلنا εκφώνηση ٹلنا [ur]
 • تمتمانا εκφώνηση تمتمانا [ur]
 • لٹکنا εκφώνηση لٹکنا [ur]
 • ہلانا εκφώνηση ہلانا [ur]
 • protendĕre εκφώνηση protendĕre [la]
 • نمٹانا εκφώνηση نمٹانا [ur]
 • تکنا εκφώνηση تکنا [ur]
 • ڈبانا εκφώνηση ڈبانا [ur]
 • گلے لگانا εκφώνηση گلے لگانا [ur]
 • سمیٹنا εκφώνηση سمیٹنا [ur]
 • donosić εκφώνηση donosić [pl]