Κατηγορία:

verb

Εγγραφείτε στις προφορές στα verb

 • message εκφώνηση message [en]
 • letter εκφώνηση letter [en]
 • know εκφώνηση know [en]
 • major εκφώνηση major [en]
 • second εκφώνηση second [en]
 • cup εκφώνηση cup [en]
 • mouth εκφώνηση mouth [en]
 • mark εκφώνηση mark [en]
 • anchor εκφώνηση anchor [en]
 • dream εκφώνηση dream [en]
 • enjoy εκφώνηση enjoy [en]
 • still εκφώνηση still [en]
 • train εκφώνηση train [en]
 • caution εκφώνηση caution [en]
 • bag εκφώνηση bag [en]
 • face εκφώνηση face [en]
 • remember εκφώνηση remember [en]
 • block εκφώνηση block [en]
 • romance εκφώνηση romance [en]
 • pull εκφώνηση pull [en]
 • Harry εκφώνηση Harry [en]
 • hammer εκφώνηση hammer [en]
 • out εκφώνηση out [en]
 • crush εκφώνηση crush [en]
 • spread εκφώνηση spread [en]
 • warm εκφώνηση warm [en]
 • fox εκφώνηση fox [en]
 • ask εκφώνηση ask [en]
 • oil εκφώνηση oil [en]
 • war εκφώνηση war [en]
 • kitten εκφώνηση kitten [en]
 • found εκφώνηση found [en]
 • top εκφώνηση top [en]
 • want εκφώνηση want [en]
 • culture εκφώνηση culture [en]
 • taught εκφώνηση taught [en]
 • come εκφώνηση come [en]
 • tan εκφώνηση tan [en]
 • queue εκφώνηση queue [en]
 • vos εκφώνηση vos [fr]
 • ball εκφώνηση ball [en]
 • take εκφώνηση take [en]
 • button εκφώνηση button [en]
 • write εκφώνηση write [en]
 • could εκφώνηση could [en]
 • winter εκφώνηση winter [en]
 • cow εκφώνηση cow [en]
 • bum εκφώνηση bum [en]
 • van εκφώνηση van [en]
 • tap εκφώνηση tap [en]
 • search εκφώνηση search [en]
 • hit εκφώνηση hit [en]
 • question εκφώνηση question [en]
 • cheek εκφώνηση cheek [en]
 • skin εκφώνηση skin [en]
 • plague εκφώνηση plague [en]
 • research εκφώνηση research [en]
 • interpret εκφώνηση interpret [en]
 • monkey εκφώνηση monkey [en]
 • toast εκφώνηση toast [en]
 • usted εκφώνηση usted [es]
 • batter εκφώνηση batter [en]
 • exit εκφώνηση exit [en]
 • cool εκφώνηση cool [en]
 • aren't εκφώνηση aren't [en]
 • caminar εκφώνηση caminar [es]
 • square εκφώνηση square [en]
 • tú εκφώνηση [es]
 • bank εκφώνηση bank [en]
 • mutter εκφώνηση mutter [de]
 • wrote εκφώνηση wrote [en]
 • suit εκφώνηση suit [en]
 • time εκφώνηση time [en]
 • play εκφώνηση play [en]
 • bother εκφώνηση bother [en]
 • Venus εκφώνηση Venus [en]
 • stroke εκφώνηση stroke [en]
 • had εκφώνηση had [en]
 • act εκφώνηση act [en]
 • fan εκφώνηση fan [en]
 • feel εκφώνηση feel [en]
 • prefer εκφώνηση prefer [en]
 • mad εκφώνηση mad [en]
 • lunch εκφώνηση lunch [en]
 • street εκφώνηση street [en]
 • ass εκφώνηση ass [en]
 • page εκφώνηση page [en]
 • ride εκφώνηση ride [en]
 • breathe εκφώνηση breathe [en]
 • recipe εκφώνηση recipe [en]
 • fool εκφώνηση fool [en]
 • cement εκφώνηση cement [en]
 • climb εκφώνηση climb [en]
 • sprechen εκφώνηση sprechen [de]
 • wimp εκφώνηση wimp [en]
 • colour εκφώνηση colour [en]
 • police εκφώνηση police [en]
 • tower εκφώνηση tower [en]
 • regret εκφώνηση regret [en]
 • read εκφώνηση read [en]