Κατηγορία:

verb

Εγγραφείτε στις προφορές στα verb

 • baby εκφώνηση baby [en]
 • school εκφώνηση school [en]
 • snow εκφώνηση snow [en]
 • tear εκφώνηση tear [en]
 • bald εκφώνηση bald [en]
 • clock εκφώνηση clock [en]
 • direct εκφώνηση direct [en]
 • ring εκφώνηση ring [en]
 • mean εκφώνηση mean [en]
 • band εκφώνηση band [en]
 • Blur εκφώνηση Blur [en]
 • retard εκφώνηση retard [fr]
 • guide εκφώνηση guide [en]
 • telephone εκφώνηση telephone [en]
 • celebrate εκφώνηση celebrate [en]
 • beard εκφώνηση beard [en]
 • abandon εκφώνηση abandon [en]
 • nail εκφώνηση nail [en]
 • cantar εκφώνηση cantar [es]
 • step εκφώνηση step [en]
 • curtain εκφώνηση curtain [en]
 • mole εκφώνηση mole [en]
 • gather εκφώνηση gather [en]
 • poop εκφώνηση poop [en]
 • March εκφώνηση March [en]
 • get εκφώνηση get [en]
 • beg εκφώνηση beg [en]
 • thunder εκφώνηση thunder [en]
 • said εκφώνηση said [en]
 • judge εκφώνηση judge [en]
 • should εκφώνηση should [en]
 • clear εκφώνηση clear [en]
 • fast εκφώνηση fast [en]
 • appropriate εκφώνηση appropriate [en]
 • ver εκφώνηση ver [es]
 • collar εκφώνηση collar [en]
 • sock εκφώνηση sock [en]
 • arm εκφώνηση arm [en]
 • heat εκφώνηση heat [en]
 • rue εκφώνηση rue [fr]
 • rot εκφώνηση rot [de]
 • paper εκφώνηση paper [en]
 • pour εκφώνηση pour [en]
 • thin εκφώνηση thin [en]
 • detail εκφώνηση detail [en]
 • be εκφώνηση be [en]
 • bare εκφώνηση bare [en]
 • throw εκφώνηση throw [en]
 • pet εκφώνηση pet [en]
 • pool εκφώνηση pool [en]
 • mar εκφώνηση mar [es]
 • fiddle εκφώνηση fiddle [en]
 • wow εκφώνηση wow [en]
 • watch εκφώνηση watch [en]
 • coach εκφώνηση coach [en]
 • mind εκφώνηση mind [en]
 • slow εκφώνηση slow [en]
 • bruit εκφώνηση bruit [fr]
 • plant εκφώνηση plant [en]
 • budget εκφώνηση budget [en]
 • bowl εκφώνηση bowl [en]
 • rank εκφώνηση rank [en]
 • dame εκφώνηση dame [en]
 • advocate εκφώνηση advocate [en]
 • honor εκφώνηση honor [en]
 • Frank εκφώνηση Frank [en]
 • shovel εκφώνηση shovel [en]
 • machen εκφώνηση machen [de]
 • busy εκφώνηση busy [en]
 • call εκφώνηση call [en]
 • give εκφώνηση give [en]
 • смотреть εκφώνηση смотреть [ru]
 • delete εκφώνηση delete [en]
 • stir εκφώνηση stir [en]
 • skirt εκφώνηση skirt [en]
 • sing εκφώνηση sing [en]
 • patent εκφώνηση patent [en]
 • Seal εκφώνηση Seal [en]
 • candle εκφώνηση candle [en]
 • kid εκφώνηση kid [en]
 • shuffle εκφώνηση shuffle [en]
 • persuade εκφώνηση persuade [en]
 • floor εκφώνηση floor [en]
 • elhoz εκφώνηση elhoz [hu]
 • fear εκφώνηση fear [en]
 • poison εκφώνηση poison [en]
 • experience εκφώνηση experience [en]
 • bat εκφώνηση bat [en]
 • Matcha εκφώνηση Matcha [ja]
 • subject εκφώνηση subject [en]
 • feather εκφώνηση feather [en]
 • Grant εκφώνηση Grant [en]
 • crawl εκφώνηση crawl [en]
 • lime εκφώνηση lime [en]
 • cock εκφώνηση cock [en]
 • lie εκφώνηση lie [en]
 • hawk εκφώνηση hawk [en]
 • wonder εκφώνηση wonder [en]
 • issue εκφώνηση issue [en]
 • cull εκφώνηση cull [en]