Κατηγορία:

verb

Εγγραφείτε στις προφορές στα verb

 • tag εκφώνηση tag [de]
 • lull εκφώνηση lull [en]
 • flourish εκφώνηση flourish [en]
 • grade εκφώνηση grade [en]
 • hoe εκφώνηση hoe [en]
 • shot εκφώνηση shot [en]
 • power εκφώνηση power [en]
 • smash εκφώνηση smash [en]
 • won't εκφώνηση won't [en]
 • store εκφώνηση store [en]
 • annihilate εκφώνηση annihilate [en]
 • erect εκφώνηση erect [en]
 • cosplay εκφώνηση cosplay [en]
 • tramp εκφώνηση tramp [en]
 • wither εκφώνηση wither [en]
 • notice εκφώνηση notice [en]
 • ascertain εκφώνηση ascertain [en]
 • introduce εκφώνηση introduce [en]
 • sent εκφώνηση sent [en]
 • nest εκφώνηση nest [en]
 • pump εκφώνηση pump [en]
 • taste εκφώνηση taste [en]
 • abominate εκφώνηση abominate [en]
 • sketch εκφώνηση sketch [en]
 • testa εκφώνηση testa [it]
 • launch εκφώνηση launch [en]
 • manĝi εκφώνηση manĝi [eo]
 • Scrabble εκφώνηση Scrabble [fr]
 • view εκφώνηση view [en]
 • 귀국하다 εκφώνηση 귀국하다 [ko]
 • úsáid εκφώνηση úsáid [ga]
 • crow εκφώνηση crow [en]
 • zone εκφώνηση zone [en]
 • dribble εκφώνηση dribble [en]
 • disadvantage εκφώνηση disadvantage [en]
 • Nick εκφώνηση Nick [en]
 • concern εκφώνηση concern [en]
 • fortify εκφώνηση fortify [en]
 • sample εκφώνηση sample [en]
 • develop εκφώνηση develop [en]
 • running εκφώνηση running [en]
 • sweat εκφώνηση sweat [en]
 • swell εκφώνηση swell [en]
 • agree εκφώνηση agree [en]
 • acclaim εκφώνηση acclaim [en]
 • liaise εκφώνηση liaise [en]
 • paid εκφώνηση paid [en]
 • gossip εκφώνηση gossip [en]
 • comprar εκφώνηση comprar [es]
 • log out εκφώνηση log out [en]
 • rebel εκφώνηση rebel [en]
 • preview εκφώνηση preview [en]
 • date εκφώνηση date [en]
 • swagger εκφώνηση swagger [en]
 • drum εκφώνηση drum [en]
 • plateau εκφώνηση plateau [en]
 • fotografia εκφώνηση fotografia [ro]
 • jag εκφώνηση jag [sv]
 • 가요 εκφώνηση 가요 [ko]
 • shampoo εκφώνηση shampoo [en]
 • clone εκφώνηση clone [en]
 • entertain εκφώνηση entertain [en]
 • elvisz εκφώνηση elvisz [hu]
 • reward εκφώνηση reward [en]
 • magnify εκφώνηση magnify [en]
 • threaten εκφώνηση threaten [en]
 • comet εκφώνηση comet [en]
 • 落ちる εκφώνηση 落ちる [ja]
 • quest εκφώνηση quest [en]
 • brush εκφώνηση brush [en]
 • structure εκφώνηση structure [en]
 • raid εκφώνηση raid [en]
 • stuff εκφώνηση stuff [en]
 • charge εκφώνηση charge [en]
 • clarify εκφώνηση clarify [en]
 • fuel εκφώνηση fuel [en]
 • blink εκφώνηση blink [en]
 • click εκφώνηση click [en]
 • する εκφώνηση する [ja]
 • cache εκφώνηση cache [en]
 • twitch εκφώνηση twitch [en]
 • dig εκφώνηση dig [en]
 • freeze εκφώνηση freeze [en]
 • enter εκφώνηση enter [en]
 • blacklist εκφώνηση blacklist [en]
 • slaughter εκφώνηση slaughter [en]
 • retire εκφώνηση retire [en]
 • hadn't εκφώνηση hadn't [en]
 • claim εκφώνηση claim [en]
 • narrow εκφώνηση narrow [en]
 • enunciate εκφώνηση enunciate [en]
 • deliver εκφώνηση deliver [en]
 • rave εκφώνηση rave [en]
 • meet εκφώνηση meet [en]
 • say εκφώνηση say [en]
 • fax εκφώνηση fax [en]
 • weigh εκφώνηση weigh [en]
 • hidden εκφώνηση hidden [en]
 • differentiate εκφώνηση differentiate [en]
 • translate εκφώνηση translate [en]