Κατηγορία:

verb - infinitiu

Εγγραφείτε στις προφορές στα verb - infinitiu

 • oblidar εκφώνηση oblidar [ia]
 • tardar εκφώνηση tardar [pt]
 • pelar εκφώνηση pelar [pt]
 • perfumar εκφώνηση perfumar [pt]
 • acular εκφώνηση acular [oc]
 • capturar εκφώνηση capturar [pt]
 • embarcar εκφώνηση embarcar [pt]
 • abjurar εκφώνηση abjurar [es]
 • servar εκφώνηση servar [sv]
 • versificar εκφώνηση versificar [pt]
 • delirar εκφώνηση delirar [pt]
 • lapidar εκφώνηση lapidar [es]
 • adormir εκφώνηση adormir [ca]
 • emancipar εκφώνηση emancipar [es]
 • meditar εκφώνηση meditar [es]
 • lacrar εκφώνηση lacrar [pt]
 • agradar εκφώνηση agradar [es]
 • ficar εκφώνηση ficar [pt]
 • acoquinar εκφώνηση acoquinar [pt]
 • derivar εκφώνηση derivar [pt]
 • caducar εκφώνηση caducar [es]
 • obcecar εκφώνηση obcecar [es]
 • radiar εκφώνηση radiar [es]
 • orientar εκφώνηση orientar [es]
 • laxar εκφώνηση laxar [es]
 • ostentar εκφώνηση ostentar [es]
 • justar εκφώνηση justar [es]
 • acanalar εκφώνηση acanalar [ca]
 • Niquelar εκφώνηση Niquelar [es]
 • identificar εκφώνηση identificar [es]
 • abadernar εκφώνηση abadernar [ca]
 • mesar εκφώνηση mesar [es]
 • adobar εκφώνηση adobar [ca]
 • verdejar εκφώνηση verdejar [ca]
 • salpicar εκφώνηση salpicar [pt]
 • recollir εκφώνηση recollir [ca]
 • falsificar εκφώνηση falsificar [es]
 • celar εκφώνηση celar [es]
 • tesar εκφώνηση tesar [es]
 • acabalar εκφώνηση acabalar [oc]
 • adherir εκφώνηση adherir [es]
 • habilitar εκφώνηση habilitar [es]
 • implantar εκφώνηση implantar [es]
 • deprimir εκφώνηση deprimir [pt]
 • infiltrar εκφώνηση infiltrar [pt]
 • variar εκφώνηση variar [es]
 • florir εκφώνηση florir [pt]
 • bategar εκφώνηση bategar [pt]
 • derrocar εκφώνηση derrocar [es]
 • inferir εκφώνηση inferir [es]
 • igualar εκφώνηση igualar [es]
 • taponar εκφώνηση taponar [es]
 • bordar εκφώνηση bordar [pt]
 • deglutir εκφώνηση deglutir [es]
 • acidificar εκφώνηση acidificar [pt]
 • federar εκφώνηση federar [pt]
 • liquidar εκφώνηση liquidar [pt]
 • saciar εκφώνηση saciar [pt]
 • campar εκφώνηση campar [es]
 • nitrar εκφώνηση nitrar [pt]
 • degenerar εκφώνηση degenerar [pt]
 • ondular εκφώνηση ondular [pt]
 • infectar εκφώνηση infectar [pt]
 • vaccinar εκφώνηση vaccinar [oc]
 • farcir εκφώνηση farcir [ca]
 • beatificar εκφώνηση beatificar [pt]
 • inaugurar εκφώνηση inaugurar [es]
 • tarifar εκφώνηση tarifar [ro]
 • catalogar εκφώνηση catalogar [pt]
 • calfar εκφώνηση calfar [oc]
 • qualificar εκφώνηση qualificar [pt]
 • sepultar εκφώνηση sepultar [pt]
 • agenciar εκφώνηση agenciar [pt]
 • acceptar εκφώνηση acceptar [ca]
 • nimbar εκφώνηση nimbar [es]
 • acerar εκφώνηση acerar [es]
 • mesclar εκφώνηση mesclar [pt]
 • carbonatar εκφώνηση carbonatar [pt]
 • fantasiar εκφώνηση fantasiar [pt]
 • rarificar εκφώνηση rarificar [es]
 • matinar εκφώνηση matinar [gl]
 • calcinar εκφώνηση calcinar [pt]
 • secundar εκφώνηση secundar [es]
 • parangonar εκφώνηση parangonar [es]
 • delatar εκφώνηση delatar [pt]
 • electrocutar εκφώνηση electrocutar [es]
 • impressionar εκφώνηση impressionar [pt]
 • graduar εκφώνηση graduar [es]
 • desafiar εκφώνηση desafiar [es]
 • carrar εκφώνηση carrar [pt]
 • fecundar εκφώνηση fecundar [es]
 • demarcar εκφώνηση demarcar [pt]
 • ocasionar εκφώνηση ocasionar [es]
 • verbejar εκφώνηση verbejar [pt]
 • legislar εκφώνηση legislar [es]
 • declarar εκφώνηση declarar [es]
 • perdurar εκφώνηση perdurar [pt]
 • governar εκφώνηση governar [pt]
 • eludir εκφώνηση eludir [es]
 • manifestar εκφώνηση manifestar [es]