Κατηγορία:

verb past tense

Εγγραφείτε στις προφορές στα verb past tense

 • caught εκφώνηση caught [en]
 • graduated εκφώνηση graduated [en]
 • were εκφώνηση were [en]
 • got εκφώνηση got [en]
 • bought εκφώνηση bought [en]
 • won εκφώνηση won [en]
 • saw εκφώνηση saw [en]
 • was εκφώνηση was [en]
 • brought εκφώνηση brought [en]
 • exhausted εκφώνηση exhausted [en]
 • heard εκφώνηση heard [en]
 • ran εκφώνηση ran [en]
 • ate εκφώνηση ate [en]
 • began εκφώνηση began [en]
 • knew εκφώνηση knew [en]
 • threw εκφώνηση threw [en]
 • found εκφώνηση found [en]
 • crowded εκφώνηση crowded [en]
 • located εκφώνηση located [en]
 • wrote εκφώνηση wrote [en]
 • scheduled εκφώνηση scheduled [en]
 • watched εκφώνηση watched [en]
 • scared εκφώνηση scared [en]
 • gathered εκφώνηση gathered [en]
 • sophisticated εκφώνηση sophisticated [en]
 • detached εκφώνηση detached [en]
 • ought εκφώνηση ought [en]
 • oxygenated εκφώνηση oxygenated [en]
 • sang εκφώνηση sang [fr]
 • stressed εκφώνηση stressed [en]
 • Induced εκφώνηση Induced [en]
 • used εκφώνηση used [en]
 • threatened εκφώνηση threatened [en]
 • testified εκφώνηση testified [en]
 • abandoned εκφώνηση abandoned [en]
 • shot εκφώνηση shot [en]
 • sunk εκφώνηση sunk [en]
 • sought εκφώνηση sought [en]
 • built εκφώνηση built [en]
 • thrilled εκφώνηση thrilled [en]
 • stove εκφώνηση stove [en]
 • debuted εκφώνηση debuted [en]
 • forbade εκφώνηση forbade [en]
 • listened εκφώνηση listened [en]
 • focused εκφώνηση focused [en]
 • supposed εκφώνηση supposed [en]
 • misspelt εκφώνηση misspelt [en]
 • bothered εκφώνηση bothered [en]
 • unsubstantiated εκφώνηση unsubstantiated [en]
 • learnt εκφώνηση learnt [en]
 • irritated εκφώνηση irritated [en]
 • heated εκφώνηση heated [en]
 • stuck εκφώνηση stuck [en]
 • failed εκφώνηση failed [en]
 • launched εκφώνηση launched [en]
 • touted εκφώνηση touted [en]
 • read (past participle) εκφώνηση read (past participle) [en]
 • spotted εκφώνηση spotted [en]
 • needed εκφώνηση needed [en]
 • characterized εκφώνηση characterized [en]
 • organized εκφώνηση organized [en]
 • massaged εκφώνηση massaged [en]
 • wound (past participle) εκφώνηση wound (past participle) [en]
 • scented εκφώνηση scented [en]
 • sent εκφώνηση sent [en]
 • tuned εκφώνηση tuned [en]
 • tainted εκφώνηση tainted [en]
 • organised εκφώνηση organised [en]
 • mentioned εκφώνηση mentioned [en]
 • washed εκφώνηση washed [en]
 • sauteed εκφώνηση sauteed [en]
 • typewritten εκφώνηση typewritten [en]
 • shattered εκφώνηση shattered [en]
 • patrolled εκφώνηση patrolled [en]
 • biased εκφώνηση biased [en]
 • unchained εκφώνηση unchained [en]
 • faceted εκφώνηση faceted [en]
 • misinterpreted εκφώνηση misinterpreted [en]
 • chaffed εκφώνηση chaffed [en]
 • foiled εκφώνηση foiled [en]
 • disembodied εκφώνηση disembodied [en]
 • whipped εκφώνηση whipped [en]
 • cremated εκφώνηση cremated [en]
 • patented εκφώνηση patented [en]
 • chuffed εκφώνηση chuffed [en]
 • bathed εκφώνηση bathed [en]
 • expired εκφώνηση expired [en]
 • wondered εκφώνηση wondered [en]
 • calibrated εκφώνηση calibrated [en]
 • touched εκφώνηση touched [en]
 • ruptured εκφώνηση ruptured [en]
 • surprised εκφώνηση surprised [en]
 • jumped εκφώνηση jumped [en]
 • vowed εκφώνηση vowed [en]
 • dismissed εκφώνηση dismissed [en]
 • rescued εκφώνηση rescued [en]
 • flipped εκφώνηση flipped [en]
 • sawed εκφώνηση sawed [en]
 • increased εκφώνηση increased [en]
 • desiccated εκφώνηση desiccated [en]